Kategori: 2011

Bestyrelsemøde referat 07/11-2011

Deltagere: Ib, Kim, Rudolf og Stig.   Ib og Stig har været ved at se, hvad der findes af forskellige hjertestartere – og det viser sig, at der findes mange forskellige slags, og priserne er vidt forskellige. Desuden er der service, der skal laves, og det er heller ikke gratis. Derfor besluttes, at Stig kontakter

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 22/08-2011

Deltagere: Ib, Kim, Rudolf og Stig.   Rudolf gør opmærksom på, at der endnu er 33 medlemmer, vi ikke kender forsikringsforhold på vedr. ansvar. Det aftales, at bestyrelsen får til opgave hver især at kontakte de pågældende efter en liste udarbejdet af Rudolf og gøre dem bekendt med forholdene. Har de selv tegnet ansvar hos

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 20/06-2011

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.   Ib har modtaget indbydelse fra RKSK til stor fest for frivillige arbejdere i klubber. Man har besluttet at takke frivillige arbejdere netop her i Frivillighedsåret. Der er plads til 1.000 deltagere – og det er med dans og musik. Ib vil maile indbydelsen rundt til alle i

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 16/05-2011

    Bork Bådelaug   Referat fra bestyrelses-møde den 16. maj 2011   Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.   Mødet indledes med status på klubhusbyggeri. Johannes har rettet henvendelse til Lokale- og Anlægsfonden (LOA), hvor man fortæller ham, at hvis vores budget er under 1 mio. kr., kan vi søge om max. 150.000

Læs mere »

Bestyrelsemøde 28/03-2011

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.   Bestyrelsen starter mødet med at konstituere sig efter den årlige generalforsamling – og bestyrelsen fortsætter uændret med Ib som formand, Johannes som næstformand, Rudolf som kasserer, Kim som bestyrelsesmedlem og Stig som sekretær. Herefter bringes pinsefesten på bane. Bestyrelsen appellerer til festudvalget, at pinsefesten skæres ned til

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 14/03-2011

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.   Bestyrelsesmødet indledes med at gennemgå bestyrelsens beretning, hvor Ib har skrevet ned, hvad der må være relevant at fremlægge på generalforsamlingen. Der knyttes et par emner til. Hjemmesiden er blevet opdateret. Referater kan atter læses på siden. Dog skal der et password til for at komme ind.

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 22/02-2011

eltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig. · Medlemslisten tæller pr. 31/1 2011 189 medlemmer, fortæller Rudolf. · Rudolf har i forbindelse med, at BBL selv skal administrere kontingentopkrævning, købt abonnement på ”ForeningLet”, hvor der er mulighed for at opkræve kontingent med indbetalingskort via PBS. Desuden er det et godt værktøj til at holde styr på medlemmernes

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 24/01-2011

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig. · Rudolf kan berette, at der i 2010 har været cirka 200 betalende medlemmer. Heraf har 126 valgt ansvarsforsikring gennem Codan. · Da BBL’s kasserer fremover selv skal føre medlemskartotek og opkræve kontingent, har Rudolf undersøgt et program, der hedder ForeningsLet. Her skulle der være gode muligheder for at føre

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 03/01-2011

Deltagere: Ib, Johannes, Kim og Stig.   Statsforvaltningen har afsagt kendelse mht. medlemspligt i Bork Både Laug ved leje af bådplads i Bork havn. Kendelsen lyder på, at man ikke kan forlange tvungent medlemskab af BBL, når der lejes plads i Bork havn. Denne kendelse drøftes i bestyrelsen, og det besluttes at:   – kontakte

Læs mere »
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.