referater

Bestyrelsemøde referat 14/03-2011

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.

 

 • Bestyrelsesmødet indledes med at gennemgå bestyrelsens beretning, hvor Ib har skrevet ned, hvad der må være relevant at fremlægge på generalforsamlingen. Der knyttes et par emner til.
 • Hjemmesiden er blevet opdateret. Referater kan atter læses på siden. Dog skal der et password til for at komme ind. Desuden er udvalgene blevet opdateret.
 • Rudolf har sendt opgørelse til det medlem, der har gjort krav gældende på refusion.
 • Ib har sendt revideret medlemsliste til DS, men da der helt sikkert kommer til at ske ændringer i løbet af foråret, aftales det at indsende ny liste senere.
 • Bjælken over kranen kommer på igen i denne uge efter renovering hos den lokale smed. Jens, Ib og Lasse har været i gang med at lave forbedring af udlægger til mastekranen. Desuden bliver vindmåler monteret.
 • På et tidligere bestyrelsesmøde har vi foreslået at pege på Orla Hansen som dirigent af generalforsamlingen. Rudolf vil lige tjekke op med ham og påpege, at han skal være på Bryggen kl. 11.30. Inden generalforsamlingen vil ændringer til vedtægter blive gennemgået.
 • Kim har undersøgt lidt på, hvordan vore unge sejlere, medhjælpere og trænere er dækket rent forsikringsmæssigt. Der kan bl.a. læses på DS’ hjemmeside, at man er dækket, men Kim vil følge op på det for at være helt sikker. På hjemmesiden lå også et dokument til forældre, hvis børn ønsker at sejle i bl.a. weekender eller på andre tider, hvor der ingen træner eller følgebåd er til rådighed. Dette dokument påpeger, at der altså ikke er opsyn med børnene uden for alm. Juniortræning, medmindre andet er aftalt, naturligvis. Det lyder som en rigtig god idé, at få det bredt ud til junior-sejlernes forældre.
 • Kim oplyser i øvrigt, at omdeling af telefonbøger er afsluttet netop i weekenden.
 • RKSK har oplyst, at hvis BBL ikke er klar til at bygge klubhus, vil RKSK selv opføre det off. bad og toilet.
 • Og når vi så er ved klubhuset; de økonomiske rammer vil under punktet Eventuelt blive belyst, ligeledes placering og størrelse af klubhus. Endelig vil der efter generalforsamlingen ligge udkast, som medlemmerne kan kigge på. Når boreprøver, byggetilladelser og ikke mindst tilsagn om tilskud ligger fast, kan der trommes sammen til ekstraordinær generalforsamling for at få medlemmernes accept for byggeriet.
 • Fest-udvalget har alle nævnt, at de ønsker at stoppe. Derfor må vi på generalforsamlingen opfordre nogen til at træde ind.
 • Endelig diskuteres emner til næste brugerrådsmøde med RKSK den 23. marts. Bl.a. hvordan man har tænkt sig at løse problematikken omkring nøgler der kan være i hænder på ikke-medlemmer af BBL. Desuden hvad RKSK kan bidrage med, når BBL-medlemmer renoverer kommunens kran samt hvornår man har tænkt sig service-broen skal være klar og hvornår der skal stenmel på diget.

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.