Sejlads bestemmelser

Sejlads bestemmelser

Kapsejladskalender
Opstarts aften i slutningen af april.
Sejladser forår: start maj – slut juni.
Sejladser efterår: Start august – slut september.
Alle onsdags sejladser gælder som klubmester sejladser. Ud fra dem vælges de 8 bedste sejladser.
I maj, juni, August og September måned ligger der et weekend arrangement.
Sidste lørdag i september/eller første lørdag i oktober er der præmieoverrækkelse.
Løbsindeling og baner
Løb 1: Både med et personligt handicap under 700.
Løb 2: Både med et personligt handicap over 700.
Løb 3: BHE både
8 lange baner og 8 korte baner efter vindretningen.

Alle løb sejler den samme bane.
Dommerbåden viser med et nummer fra 1 til 8, hvilken bane, der sejles. Er der ingen dommerbåd vælger en
repræsentant fra kapsejladsudvalget en bane, som meldes ud på VHF senest inden opmærksomhed-skuddet KL.
18:24. Sejles afkortet bane vises rødt (KORT BANE) skilt.
September måned: Begge løb sejler kort bane
Startprocedure, vindforhold og afblæsning
KL. 18:24 – 6 min. opmærksomhedsskud.
KL. 18:25 – 5 min. varselsskud for løb 2. (Startskud for BHE både).
KL. 18:30 – Startskud for løb 2 (5 min. varselsskud for løb 1)
KL. 18:35 – Startskud for løb 1.
Udebliver et skud, meldes det ud på VHF kanal L2. Tiden standes ikke og starten tages ikke om!
Der startes ikke gældende klubmester sejladser ved vindstyrker under 3 m/s og over 10 m/s (startvind). Dommeren
måler lokalt vindstyrken på land eller på vandet. Sejladsen kan senest afblæses inden opmærksomhedsskuddet kl.
18.24
Dommeren kan afblæse en startet sejlads, hvis det vurderes urealistisk at kunne gennemføre sejladsen indenfor
tidsfristen. Eller at det ikke er sikkert, at sejle videre (tordenvejr, tæt tåge, hård vind, OSV).
Hvis dommeren vurderer, at forreste båd ikke kan gennemføre sejladsen inden KL. 20:30 afblæses sejladsen.
Sejladsen har en tidsfrist på 2,5 time fra startskuddet KL. 18:30. Både der kommer i mål efter KL. 21:00 bliver noteret
for ikke fuldført (DNF).
Dommeren afblæser en sejlads ved at melde det ud på VHF kanal L2, efterfuldt af et skud.

Kapsejladsregler og straf
Straf:
Tyvstart: Kryds startlinjen igen. Herefter er båden med på normal vis igen. Dommerbåden alene dømmer! Båd/både
bliver kaldt op på VHF kanal L2.
Kollision med anden båd eller mærke – 360 graders vending om sig selv.
Husk at melde til dommerbåden eller andre, at du tager en straf (vidner).
Undladt straf medfører diskvalificering (DSQ).
Der sejles efter de internationale kapsejladsregler. BHE både sejler efter almindelige vigeregler.
Der SKAL tages hensyn til BHE både. Så i tilfælde af møde eller mærkerundinger med dem tilsidesættes
kapsejladsreglerne!
Måltagning
Mållinjen er den samme som startlinjen. Linjen er mellem midtfarvandsbøje NR. 4 og cockpittet på dommerbåden
(uanset hvordan dommerbåden ligger i forhold til ankerbøjen). Dommerbåden noterer bådenes mål-tidspunkt.
Kommunikation:
Der kommunikeres på VHF-kanal L2.
Handicap
Både får et personligt handicap udregnet på gennemsnit af de 4 bedste sejladser fra forrige sæson.
Kommer en ny båd til uden erfaringstal fra tidlig

ere sæson, udregnes et passende tal ud fra hvordan de øvrige både
er kompenseret. Dette tal bliver efter 2 sejladser justeret til så tallet bliver så retvisende som muligt. De 2 sejladser
sejles som almindelig start ligegyldigt hvad kalenderen siger. I denne anledning kan det overvejes om resten af feltet
skal justeres, hvis det er nødvendigt.
Hvis det er nødvendigt at justere handicaptal til undervejs i sæsonen, vil alle både blive justeret efter sommerferien.
Justeringen gælder fremadrettet. Resultater fra sejladser med forskudt start regnes ikke fra, de er gældende.
Resultatudregning
Der anvendes sailwave som resultatudregner. Resultater bliver lagt op på Facebooksiden “Bork Bådelaug”
Der benyttes lavpointsystem. Ved pointlighed mellem flere både, ranordnes de efter hvilken båd der har flest første
pladser, anden pladser OSV indtil en båd har vundet.
Fairplay og godt sømandskab
Kapsejladsafdelingen i BBL sætter fairplay og godt sømandskab i højsædet! Hjælp og tal pænt til hinanden i alle
situationer. Opfør jer hensigtsmæssigt og ansvarligt på land og på vandet.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.