referater

Bestyrelsemøde referat 16/05-2011

 

 

Bork Bådelaug

 

Referat fra bestyrelses-møde

den 16. maj 2011

 

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.

 

  • Mødet indledes med status på klubhusbyggeri. Johannes har rettet henvendelse til Lokale- og Anlægsfonden (LOA), hvor man fortæller ham, at hvis vores budget er under 1 mio. kr., kan vi søge om max. 150.000 kr. RKSK er blevet søgt i Krone-til-krone puljen, og herfra lægges der op til omkring 260.000 kr. i tilskud, men det ligger ikke fast. BBL kan afsætte 500.000 kr. til byggeriet.

Før der kan søges tilskud ved f.eks. LOA, skal jordbundsundersøgelser, byggetilladelser, tegning og budget være på plads – samt naturligvis medlemmernes accept for byggeriet. Desuden hvordan lejemålet af grunden, forsikringer, brandsikring mellem off. toilet/bad og klubhus kommer til at se ud. Ib vil snakke med Daniel Vestergaard, RKSK, vedr. disse ting. Johannes vil tage kontakt til en arkitekt og sætte ham ind i vore behov – evt. integreret med den off. del.

 

  • Bommen står ofte åben på både hverdage og i weekender. RKSK er blevet præsenteret for en løsning med en elektrisk bom, men ak, de ser ikke på problemet med samme øjne som os bådejere.

 

  • RUSIFA skal efter endt arbejde med uddybning ved Vikingeskibs-havnen omkring Bork havn og pumpe mellem første og anden grønne afmærkning fra havnen. Desuden mellem sejlrenden og mod stenbøjen.

 

  • Christina II, Odden, har været hernede og fjerne omkring 1.900 kubikmeter i havnen, men der er stadig steder i bassinerne, det store bassin mod husbådene og ved den lille mastekran, der er problemer.

 

  • Pr. 16. maj 2011 har kassereren registreret 115 indbetalinger – i skrivende stund altså 115 medlemmer. En lille detalje er, at yderligere 18-20 er registreret med Codan forsikring gennem BBL som endnu ikke har betalt medlemskontingent. Kassereren vil afvente lidt og se om der ikke også fra disse kommer indbetaling til medlemskab.

 

  • I forbindelse med antallet af medlemmer bliver der drøftet, hvorvidt RKSK vil ”nøjes” med 140 kr. pr. medlem fremover. Hvis medlemstallet halveres, vil huslejen også blive halveret.
  • ”Arla-dagen” er blevet sat til 18. juni kl. 13.00, hvor personalet fra Danmarks Protein er inviteret til en sejltur i sejl- eller motorbåd. Børn er også inviteret med, og juniorafdelingen vil tage sig pænt af dem i forhåbning om at få flere børn til juniortræning.

 

  • Pinsefesten vil i år kun være for medlemmer – og eet af vore medlemmer har skaffet et mindre og meget billigere telt. Johannes arrangerer lys og Karl kommer og spiller.

 

  • Tursejlads-udvalget vil i løbet af sommeren invitere til en tur på havet. Mange, måske med lidt mindre både, har aldrig været uden for slusen i Hv. Sande. Det lyder som en god idé.

 

  • Et medlem har foræret BBL en ny vindmåler. Den vil blive monteret på den store kran straks.

 

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.