referater

Bestyrelsemøde referat 24/01-2011

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.
· Rudolf kan berette, at der i 2010 har været cirka 200 betalende medlemmer. Heraf har 126 valgt ansvarsforsikring gennem Codan.
· Da BBL’s kasserer fremover selv skal føre medlemskartotek og opkræve kontingent, har Rudolf undersøgt et program, der hedder ForeningsLet. Her skulle der være gode muligheder for at føre kartotek og opkræve kontingent via PBS.
· Johannes har kontaktet Codan og fået belyst flere eksempler på såvel ansvarsforsikring og kasko. Der er store fordele ved forsikring gennem medlemskab.
· Der foreslås, at der i klubskabet og i klubben findes medlemsliste, så man kan se, hvem der medlem.
· Ib har fået oplyst, at servicebroen forventes at blive klar i løbet af april måned i år.
· Desuden har han fået oplyst, at uddybningsfartøjet Allan Jul kommer i maj måned og uddyber havn og rende.
· På direkte forespørgsel har man fra RKSK oplyst, at man arbejder på at håndhæve pligtig ansvarsforsikring på et fartøj liggende i Bork Havn.
· Vedrørende klubhus og baderum vil bestyrelsen arbejde på at finde en løsning, hvor man løser sig ind med nøglekort. Disse kort skal kunne nulstilles, når man udmelder sig BBL.
· RKSK har efterlyst en plan fra BBL vedr. driften af havnen. Rudolf kontakter dem og fortæller, at vi pt. Ikke har nogen planer herom.
· Rudolf vil kontakte den bådejer, der har rettet henvendelse om, at han ikke ønsker medlemskab i BBL og fortælle ham, at han ikke fremover vil blive opkrævet kontingent.
· Dato for afholdelse af generalforsamling rykkes til 19/3 kl. 14 – og afholdes i klubhuset på Bryggen.
· Herefter gennemgås punkterne, hvor bl.a. Kim og Rudolf er på valg.
· Det viser sig nødvendigt med vedtægtsændringer, da vi fremover ikke kan kræve medlemskab af BBL ved leje af bådplads i Bork Havn.
Ændringerne foreslås således: (ændringer i kursiv)

· § 4, lin. 5-7:
En fartøjsejer og medlem af Bork Bådelaug med een bådplads i Bork Havn, kan ikke være passiv medlem. Som medlem af Bork Bådelaug og ejer og bruger af mere end eet fartøj opkræves for hvert af følgende fartøjer passiv medlemskab samt kollektiv ansvarsforsikring.
· § 4, lin. 9:
Medlemskabet kan overgå til passivt, når man opsiger bådpladsen.
· § 5, lin. 2-3 ændres fra:
Kontingent for aktiv eller passiv medlemskab opkræves som tillæg til indbetaling af pladsleje udsendt af Ringkøbing-Skjern kommune
til
Kontingent for aktiv eller passiv medlemskab opkræves til forfald senest 1/3.
· § 6, lin. 5 slettes.
· Johannes vil kontakte Nr. Nebel Sparekasse for at høre om de vil annoncere i Styrbork og have en reklame på følgebåden ”Andelskassen”.
· RKSK afholder brugerrådsmøde den 3/3 kl. 15.30.
· Næste bestyrelsesmøde 22/2 kl. 19.00 hos Johannes.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.