referater

Bestyrelsemøde referat 22/08-2011

Deltagere: Ib, Kim, Rudolf og Stig.

 

 • Rudolf gør opmærksom på, at der endnu er 33 medlemmer, vi ikke kender forsikringsforhold på vedr. ansvar. Det aftales, at bestyrelsen får til opgave hver især at kontakte de pågældende efter en liste udarbejdet af Rudolf og gøre dem bekendt med forholdene. Har de selv tegnet ansvar hos andet selskab end Codan, bedes selskab opgivet. Ønsker de ansvar hos Codan gennem BBL, skal de have oplysningsskema tilsendt af Rudolf.
 • Endvidere gør Rudolf opmærksom på, at der dags dato er 169 medlemmer af BBL.
 • UV-station når ikke at blive opsat i år. Den vil blive opsat i 2012.
 • Medlemsliste i Styrbork. Stig skal få det bragt i næste nr. af Styrbork.
 • Kapsejlads-udvalget ønsker en større bøje for markering af kapsejlads-bøje nr. 7.
 • Der er et SRC-kursus (tilladelse til at bruge VHF) i Skive i løbet af efteråret. Opslag bliver opsat i skabet på Bryggen.
 • Der er hos Velux søgt om en hjertestarter. I skrivende stund ved vi end ikke, om vi får den, men i tilfælde af, at vi modtager en, vil Bo fra DanCenter blive spurgt, om den kan hænge hos ham.
 • BBL har givet bårebuket ved Aage Jensens begravelse.
 • Gummibåden har været utæt og er blevet repareret hos Hans Aa i Esbjerg.
 • Klubben har noget træ til overs – og det foreslås brugt til at lave mastebukke af.
 • Klubhus. Det er blevet foreslået at holde en ekstraordinær generalforsamling i løbet af september måned for at medlemmerne kan give tilsagn om, hvorvidt egenkapitalen skal bruges på at bygge eller ej, men blandt bestyrelsen vil man gerne udsætte det lidt, bl.a. af hensyn til brugerrådsmødet med RKSK den 29. september.

Men også for at få et mere konkret budget samt tegning fra arkitekt til fremlæggelse på en generalforsamling.

Endelig er der fra bestyrelsen også enighed om, at der med sikkerhed fra RKSK skal gives tilsagn om, at deres planer (og penge) om byggeri af off. toilet og bad kan udsættes til 2012.

 • Forslag om næste bestyrelsesmøde den 12. september.

 

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.