referater

Bestyrelsemøde referat 22/02-2011

eltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.
· Medlemslisten tæller pr. 31/1 2011 189 medlemmer, fortæller Rudolf.
· Rudolf har i forbindelse med, at BBL selv skal administrere kontingentopkrævning, købt abonnement på ”ForeningLet”, hvor der er mulighed for at opkræve kontingent med indbetalingskort via PBS. Desuden er det et godt værktøj til at holde styr på medlemmernes mail, tlf. m.v.
· En stor fordel ved eksempelvis at have medlemmernes mail og mobil-nr. er, at det er muligt at kontakte dem ved f.eks. ikke-arrangerede sejlture, hvis båden vælter på vinter-stativ, er ved at synke – eller man blot skal i kontakt med dem.
· Det vedtages, at der ved generalforsamlingen vil blive uddelt skemaer til udfyldelse med de nødvendige data for at kunne håndtere medlemmerne. Det besluttes endvidere, at få skemaet lagt på hjemmesiden, så folk kan udfylde den og maile den retur til Rudolf.
· Lasse Venning har oplyst, at han ønsker at stoppe sit engagement som én af webmaster’ne.
· I fest-udvalget ønsker Anne Katrine, Gitte og Martha alle at stoppe. Der arbejdes på at etablere et nyt. De har tilkendegivet, at de gerne vil hjælpe et nyt udvalg i gang.
· Et medlem, der under skriftlig protest har betalt sit medlemskab til BBL, vil få tilbagebetalt kontingent for årene 2008, 2009 og 2010.
· Brugerrådsmøde med RKSK er flyttet til 23. marts kl. 15.30.
· Ib har undersøgt, hvad det koster at få dørlåsene udskiftet til noget mere tidssvarende – altså elektronisk. Pris for én dør er kr. 15.000, men det koster de efterfølgende ikke. Johannes vil spørge Stengaard El i Nr. Nebel, hvad det vil koste hos dem.
· Ib har valgt at lave en formands-mail, bbl.formand@gmail.com. Når ny formand vælges en gang, kan denne blot ændre password, så ligger alle tidligere mails tilgængelig til denne. Resten af bestyrelsen bør overveje at gøre det samme.
· Der diskuteres, hvorvidt referater fra bestyrelsesmøder skal lægges på hjemmesiden. For at undgå, at ikke-medlemmer skal have adgang til disse, vil Stig spørge Hans B., hvorvidt man kan lægge password på nogle områder af siden. Password skal skiftes hvert år og kunne evt. udsendes via mail gennem adressekartoteket.
· Nogle efterlyser klistermærker – evt. til bilens bagrude – med klubbens logo. Stig vil tage en snak med Skjern Serigrafi, hvad det kan laves for.
· Spørgsmålet om, hvorvidt juniorsejlere, medhjælpende forældre og trænere er forsikret, når der trænes i BBL. Kim prøver at tage kontakt til DS for at få det slået fast med syvtommersøm.
· Nr. Nebel Sparekasse virker ikke uinteresseret i at tage reklame-pladsen på ”Andelskassen”. Kim vil spørge Ib Nielsen, der tidligere har arrangeret den slags, hvad produktion af selve reklamen koster (i to farver), og hvor stor den skal være. Johannes skal have besked.
· Næste bestyrelsesmøde holdes den 14. marts kl. 19.00 hos Stig.
· Mht. generalforsamlingen mødes bestyrelsen på Bryggen kl. 11.30.
· Brugerrådsmøde med RKSK er flyttet til 23. marts kl. 15.30.
· Endelig har Johannes været i gang med at lægge budget for byggeri af klubhus. Budgettet er fremlagt til RKSK, hvor der søges i Krone-til-krone puljen. Budgettet vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.