referater

Bestyrelsemøde referat 20/06-2011

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.

 

 • Ib har modtaget indbydelse fra RKSK til stor fest for frivillige arbejdere i klubber. Man har besluttet at takke frivillige arbejdere netop her i Frivillighedsåret. Der er plads til 1.000 deltagere – og det er med dans og musik. Ib vil maile indbydelsen rundt til alle i bestyrelsen.
 • RKSK har modtaget en regning på 529,- kroner fra BBL i forbindelse med reparation af den store kran. Det er nogle af vore medlemmer, der har forbedret masteudlæggeren, så masterne ikke banker direkte mod kranen ved mastemontering. RKSK har beklaget sig over regningen – sådan noget skal afteles forud, mener man. Kommunen trækker betalingen, og er utilfreds over tiltag – og så er der ikke engang indregnet arbejdsløn! Det er flot!
 • Søren havnefoged holder ferie indtil 4. juli – og er derefter tilbage på sin pind.
 • I vore bestræbelser – og alles interesse – på at alle har ansvarsforsikringen i orden på både i Bork havn vil Rudolf få lavet over en liste over de både, hvor forsikringen er registreret.
 • Rudolf gør i øvrigt opmærksom på, at der dags dato er 164 medlemmer registreret i BBL.
 • Ib har modtaget en UV-station fra Kræftens Bekæmpelse. På denne kan aflæses UV-indeks her og nu. Den vil blive hængt op et praktisk sted.
 • Ib vil gerne have medlemsliste fra Rudolf, så han kan meddele Dansk Sejlunion hvem der er medlem af BBL. Dette også af hensyn til bladet Sejler.
 • Med hensyn af brugen af gummibåden er der vedtaget et regelsæt, der går på, at gummibåden skal bruges til træningsaftner tirsdag og torsdag. Ib informerer juniorafdelingen.
 • I forbindelse med ankerbøjer og kapsejladsbøjer aftales, at der fremover skal males BBL på.
 • Referater skal sendes til webmaster Hans B. Hansen – hvor de kan læses efter at have skrevet et password. Password er bbl1974.
 • Herefter foregår en livlig debat omkring klubhusbyggeri. Johannes har haft en arkitekt til at kigge på to typer klubhus og foruden givet et bud på, hvad disse løsninger vil koste. Bestyrelsen vil sammen med RKSK få foretaget jordbundsprøver, og når dette er på plads, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.