Måned: apr Å

Bestyrtelsemøde referat 05/12-2019

Gennemgang sidste referat Kontingent opkrævning: 7 opkrævninger er ikke honoreret, heraf er et par stykker på nogen som ikke har båd mere, men de har ikke meldt sig ud af BBL. De resterende rykkes igen. Slidskeræs: provenu ser ud til at blive fordelt imellem aktører, afventer endelig ja fra Lars Bægård. Hjertestarter: omkostninger til et

Læs mere »

Bestyrtelsemøde referat 14/11-2019

Tilstede : Niels Bliddal, Anne Skovbølling,Mikkel Larsen, kaj Hansen og Leif Jensen Referent : Leif Jensen   Det foreløbige regnskab for 2019 som det foreligger p.t. Ser meget fornuftigt ud med et lille underskud. Årets drift ville give overskud hvis ikke der var 2-3 poster som er betalt i 2019 som rettelig skulle have været

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 30/10-2019

Til mødet var Allan Bennetsen Anne Bennetsen Jens Andersen Niels Bliddal Mikkel Larsen Kaj G. Hansen   Junior afdelings sæson 2019. Året har været godt, masser af sejlads og tid på vandet. Dog har der været lidt mangel af junior sejler efter sommerferien. Det tyder på klubben skal til at gøre noget for at skaffe

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 26/09-2019

Til stede. : Niels Bliddal ,Kaj Hansen ,Anne Skovbølling og Leif Jensen . Fraværende : Mikkel Larsen Regnskab for 2018 er godkendt af revisorene og lagt på hjemmesiden. Fejlen som gjorde at generalforsamlingen ikke kunne godkende regnskabet blev fundet ved at årets resultat for 2016 ikke blev ført på egenkapitalen men posteret på anden konto

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 05/08-2019

Fraværende: Anne Skovbølling Til stede: Niels Bliddal, Kaj Hansen, Mikkel Larsen og Leif Nørgaard Regnskab fra sidste år er ifølge kasseren afsluttet. Referat fra Brugerrådamødet i Ringkøbin-Skjern kommune onsdag den 19/6 – 19 er endnu ikke tilgået Niels B. men i hoved punkter kunne han referere: Ringkøbing har fået ny havnefoged: Niels Tarpgaard Nielsen. Han

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 26/03-2019

Formøde : Som aftalt på generalforsamlingen er Rudolf Herrmann gået igang med at kontrollere medlemslister op mod dem som får opkrævet ansvarsforsikring til Codan. Ligeledesvil han tjekke listen over til hvem der har betalt/mangler betaling for 2018. Der aftaltes at arrangere et møde i uge 14 med deltagelse af Brian Lyst, Anne Skovbølling, Rudolf Herrmann,

Læs mere »

Bestyrtelsemøde referat 21/01-2019

Til stede: Niels Bliddal, Kim Specht, Mikkel Larsen, Leif Nørgaard (suppleant for Bjarke Bendixen) Fraværende: Brian Lyst, Bjarke Bendixen Referent: Leif N. Bjarke B. har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet af personlige årsager. Leif N. indkaldt som suppleant. Regnskabet er endnu ikke udfærdiget på grund af problemer med EDB systemet der er valgt. – det aftales

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 16/01-2020

Referat fra sidste møde gennemgået. Regnskabet er færdig og klar til revision. Bestyrelsen har lavet budget. Regnskabet printes ud så alle kan være med under gennemgangen. Indkomne forslag til fremstilling på generalforsamlingen: 1. Svend Simonsens forslag vedrørende ansvarsforsikring. 2. Anne Skovbøllings indhentede pris på ny/renoveret BBL – hjemmeside. 3. Juniorafdelingens ønsker om tilkendegivelse fra generalforsamlingen

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 02/03-2021

Til stede: hele bestyrelsen Juniorer starter 7/4 2021, iøvrigt henvises til referat fra 2/2 2021. Kapsejlads: første onsdags sejlads den 28/4. Kapsejlads kalender laves af Mikkel Larsen. Tilmelding til Mikkel. Mikkel kontakter Sven Simonsen for hjælp til udlægning af bøjer. Standerhejsning: første søndag i maj bliver formentlig uden ceremoni grundet Corona. Affaldshåndtering i køkkenet i

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referat 02/02-2021

Til stede: Orla, Stig, Kaj, Mikkel og Leif Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. Kapsejlads: hvis vi skal have en godkendt måler til at komme på en opmålingsdag i foråret koster han 1700kr. som skal deles imellem dem som benytter ham. Oveni kommer opmåling af skrog og vejning af båd for de der ønsker det. Økonomi:

Læs mere »
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.