referater

Bestyrtelsemøde referat 14/11-2019

Tilstede : Niels Bliddal, Anne Skovbølling,Mikkel Larsen, kaj Hansen og Leif Jensen Referent : Leif Jensen

 

Det foreløbige regnskab for 2019 som det foreligger p.t. Ser meget fornuftigt ud med et lille underskud.

Årets drift ville give overskud hvis ikke der var 2-3 poster som er betalt i 2019 som rettelig skulle have været betalt i 2018.

Der er destående kontingentopkrævninger som Niels B. Er sat på at rykke for at de bliver betalt.

Puljen fra “slidskeræs” som skulle fordeles imellem de involverede parter er endnu ikke fordelt – Niels B. Undersøger status til næste møde.

Hjertetestarteren skal i et isoleret skab så den kan være ude året rundt. Økonomien heri er afklaret – Niels B afklarer med andre interessenter på havnen i hvor stor udstrækning de kan/vil deltage heri.

Retningslinjer for brug af juniorafdelingens gummibåde som følgebåd, udfærdiges af kaj H til næste møde

Skal eller vil BBL investere i sportsbåde som henvender sig til de unge +15 for bedre at fastholde dem i klubben/på havnen.

Mikkel L og kaj H som begge er medlemmer i CB klubben har fået et stævne for CBer til Bork den 16-17 maj 2020. Der forventes 6-8 deltagende både med 3m/K pr båd.

Nødvendig hjælp – involvering fra BBL til blandt andet følgebåde – baneudlægning – landfaciliteter beskrives af ML og KH til næste møde.

Hjemmesiden skal gøres bedre – omkostningerne hertil afklares af Anne S som et tilbud der kun fremlægges som indkommen forslag på generalforsamlingen i marts 2020.

Næste møde : 5. December 2019 klokken 19.00 hos Niels Bliddal

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.