referater

Bestyrrelsemøde referat 30/10-2019

Til mødet var

Allan Bennetsen

Anne Bennetsen

Jens Andersen

Niels Bliddal

Mikkel Larsen

Kaj G. Hansen

 

Junior afdelings sæson 2019.

Året har været godt, masser af sejlads og tid på vandet.

Dog har der været lidt mangel af junior sejler efter sommerferien.

Det tyder på klubben skal til at gøre noget for at skaffe flere sejlere.

Sommer campen var en succes.

Der blev kort snakket om aktiviter i vinterhalvåret, der er i gang med at blive undersøgt om man kan bruge Bork havn efterskolens hal, da det er svært at få booket hallen i Nr. Bork som har været brugt de andre år.

Forslag til hvervning af nye medlemmer.

Der er enighed om at det nok er ligeså vigtigt at fange forældrenes som børnes interesse for sejlads.

Der bliver forslået at have noget sup/kajak til rådighed til forældrene.

En stand til OPEN BYNIGHT i skjern til foråret med udstilling af nogle både og have et par konkurrencer muligvis en hænge konkurrence. (Kaj undersøger nærmere omkring open by night)

Anne, Mikkel og Kaj vil gerne stå for det.

Allan og Anne laver en folder med det nødvendige udstyr for at gå til sejlads, det skal give forældrene et bedre indblik hvad der skal købes og udgifterne nødvendigvis ikke behøvedes at være så høje.

Det er fælles for alle jo flere folk man slæber med på havnen jo større er chancen for nogle af dem bliver sejlere.

Forslag om at klubben skal hoppe med på sportsbåd bølgen, som spreder sig rundt i de andre klubber i landet. Det er en båd som både kan bruges af junior afdelingen og BBL

Som det er nu, har klubben ikke noget at tilbyde når sejlerne vokser ud af 29’erne.

Med en frisk sportsbåd vil man dermed have noget som kan bruges til de større sejlere og den vil os kunne indgå i sejler skolen til yngre menneske som ønsker at prøve sejlads og ikke er klar til en tung kølbåd endnu.

Der er enighed om det er en oplagt ide og der skal undersøges nærmere omkring det og mulig finansiering.

Junior kontingent indkrævning.

Der skal fast sættes nogen klare regler om indkrævning af kontingent blandt junior sejlerne.

Mikkel laver en indmeldelse blanket med de nødvendige oplysningerne til kasseren, som kan udleveres til forældrene når sejler året påbegyndes.

Derefter videregives blanketten til kasseren i BBL, kontingent i 2020 skal være betalt en måned efter sejlads opstart.

Budget for junior afdelingen 2020.

BBL-bestyrelse ønsker at lave et budget til junior afdelingen for at give bedre overblik over indtægter og udgifter den vej og for at give junior afdelingen bedre indsigt i deres økonomi.

Et forsigtigt gæt fra junior afdelingen vil de tro at de har udgifter på 10-14,000.00 kr om året.

Kasseren bedes om til næste møde at finde ud af hvad junior afdelingen har af udgifter og indtægter på et år.

Der vil blive lavet et udspil til budget ved næste møde i BBL Bestyrelse.

Andet.

Anne forslår fremstilling af klubtøj eventuelt ved sport24 i Skjern.

Det vil foregå således at sport24 har BBL’s logo så når man køber sit tøj kan det trykkes på.

Der er enighed om det er en god ide Bl.a for gratis reklame og det kan os personlig gøre klubben.

Der bliver forslået eventuelt nyt mere sportslig logo til klubben, det er der ikke stemning for.

Der arbejdes videre på ideen.

Kaj forslår der bliver kigget på retningslinjer omkring brug af klubbens blå gummibåd.

Da det har vist at de nuværende regler kan forhindre junior sejlere i at komme på vandet i en weekend hvis man kun er 3 personer.

Stemning er at man skal være meget obs. på at båden ikke bliver misbrugt og det er svært at skille privat og klub sejlads af.

Niels Afbryder mødet da han har en aftale og der må smakkes videre på næste bestyrelse møde, omkring regler for båden.

Referant. Kaj G. Hansen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.