referater

Bestyrelsesmøde referat 02/02-2021

Til stede: Orla, Stig, Kaj, Mikkel og Leif

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
Kapsejlads: hvis vi skal have en godkendt måler til at komme på en opmålingsdag i foråret koster han 1700kr. som skal deles imellem dem som benytter ham. Oveni kommer opmåling af skrog og vejning af båd for de der ønsker det.
Økonomi: regnskab er færdig og godkendt af bestyrelsen og revision.
Juniorafdelingen: kontingent for juniorer drøfte – en eventuel forhøjelse diskuteret, men efter mange argumenter for og imod blev der enighed om at fastholde nuværende sats på 650kr.
Sponsorater: vi har ingen nye umiddelbart
Mikkel undersøger hvilket grej der er sponsoreret af hvem og det skal følges op om de nuværende vil forlænge deres aftaler og på hvilke vilkår – Stig går igang!
Vi mangler en “fundraiser”- ansøgningsansvarlig!
Sejlere fra sidste år kontaktes personlig for afklaring af deltagelse i 2021. De opfordres til at tage venner og veninder med til den nye sæson.
Andre udvalg: ingen kommentarer.
Klubbåden: for CB66 skal der nedfældes på skrift hvilke retningslinjer der gælder for brug af båden når den transporteres væk fra Bork – forsikring, hæftelse for skader, hvem må benytte båden.
Margrethe: én mulig køber har ikke meldt endelig tilbage.
Mastestander : det vurderes at vedligeholdelsstanden er god. Orla kontakter udvalget for at pointere at de skal huske at bede om hjælp ved opsætning og nedtagning – brug telefonkæde.
E-box med nem ID : fungerer
Uddannelse: ingen indstillinger i øjeblikket
Fravigelse fra vedtægter: generalforsamling kan først gennemføres efter ændring i /ophævelse af forsamlingsforbudet.
Hjemmeside rettet til af Kaj og Lasse Jensen
Generalforsamling: indkaldes i henhold til ovenstående.
På valg i 2021er: Stig Madsen, kasserer (har overtaget som suppleant, efter Anne Skovbølling). Modtager valg
Kaj G. Hansen
Leif N. Jensen
Næste møde: 2/3 2021 kl.19
Referent, Leif
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.