referater

Bestyrtelsemøde referat 21/01-2019

Til stede: Niels Bliddal, Kim Specht, Mikkel Larsen, Leif Nørgaard (suppleant for Bjarke Bendixen)

Fraværende: Brian Lyst, Bjarke Bendixen

Referent: Leif N.

Bjarke B. har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet af personlige årsager. Leif N. indkaldt som suppleant.

Regnskabet er endnu ikke udfærdiget på grund af problemer med EDB systemet der er valgt.

– det aftales mellem formand og kasserer hvordan det bliver færdigt samt hvornår regnskabet kan forelægges bestyrelsen og revisorer til godkendelse før generalforsamling.

Næste bestyrelsesmøde skal foregå såsnart regnskabet er klar.

Fremsendt mail til RKSK er endnu ikke besvaret. Niels B. Følger op

Vild med vand – Mini folkemøde: BBL. vil koncentrere sig om Vild med Vand da begge aktiviteter foregår samtidig. Det skønnes tillige at klubbens udbytte ifbm. Minifolkemødet vil være lille.

Jysk Energis tilbud arbejdes der ikke videre med da klubben afregner strøm med RKSK.

Stig Madsen er godt igang med at planlægge og engagere folk til Vild med Vand aktiviteter – mere her om til generalforsamlingen under eventuelt.

BBL. har ved formanden indstillet Anne Skovbølling til endnu en periode i bestyrelsen i Dansk Sejlunion.

OK-benzin kort: for at gøre indkøb af og administrationen af brændstof til klubben nemmere undersøger Niels B. hvordan det kan gøres og hvem i Junior afdelingen der er ansvarlig for et kort til klubben.

Forslag fra Mikkel L.: for at komme videre med det ønskede Grillly kunne der måske indhentes tilbud udefra samt undersøges under hvilke betingelser klubben kan hjælpe med frivillig arbejde.

Næste møde: indkaldes af formand såsnart regnskab forelægger.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.