referater

Bestyrelsemøde referat 05/08-2019

Fraværende: Anne Skovbølling

Til stede: Niels Bliddal, Kaj Hansen, Mikkel Larsen og Leif Nørgaard

Regnskab fra sidste år er ifølge kasseren afsluttet.

Referat fra Brugerrådamødet i Ringkøbin-Skjern kommune onsdag den 19/6 – 19 er endnu ikke tilgået Niels B. men i hoved punkter kunne han referere:

  1. Ringkøbing har fået ny havnefoged: Niels Tarpgaard Nielsen.

Han skal samtidig være koordinerende for arbejdet på havnene i Stauning, Bork og Ringkøbing.

2.Kommunen arbejder på at forhøje budgettet for de tre havne.

  1. Hos Storm Marine har kommunen hyret dykkere for at efterse havnene for at kunne udfærdige et grundlag for nødvendige reparationer og vedligehold.
  2. Havnene gennemgåes for redningsstiger sådan at de findes alle tre havne.
  3. Der arbejdes fortsat med etablering af autocamper pladser i Bork. Plan herfor er ikke færdig endnu. Niels B. har præciseret at med igangsætning af autocamper pladser skal der også etableres det lovede grilly til gavn for både sejlere og autocampister.

Kapsejladsudvalget har planlagt en langdistance kapsejlads til lørdag den 24/8 (tidspunkt og konditioner oplyses på onsdags sejladsaften).

Om aftenen arrangerer kapsejlladsudvalget helstegt gris, for kapsejlere og medlemmer af BBL. Prisen oplyses på hjemme siden og ved opslag på havnen. Gris og tilhørende flødekartofler købes men man medbringer selv drikkevarer. Arrangementet forsøges afholdt udendørs, men flyttes ind i klubhuset ved dårligt vejr.

Klaus fra kapsejlads rykkes for deltagerliste så kasseren kan opkræve for deltagelse.

Næste møde: tirsdag 26/9 – 19 klokken 19 på Bryggen 9

Referent: Leif N.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.