Bestyrelsemøde referat 13/02-23

Til stede : Orla, Stig,Kaj,Mikkel, Leif Referat fra sidste møde findes ikke, da referent ikke var med til mødet. Det der ud til at foreninger i Danmark fremover skal momsregistreres – hvad det indebærer for BBL vides ikke for nuværende – vi afventer nærmere. Kapsejlads for sæson 2023 afvikles i lighed med 2022 . Bjarke

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 05/09-2022

Referat fra sidste fra sidste møde godkendt. Økonomi er afstemt og i orden, men der mangler 6 indbetalinger for deltagelse i kapsejlads, der mangler 1 indbetaling for CB 66 og 10 juniorer mangler at betale – alle rykkes for betalingen. Weekend sejlads den 24/9 gennemføres som planlagt, Sidste sejlads i kapsejlads regi` er lørdag den

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referats 30/05-22

Referat bestyrelsmøde den 30.05.22 Foregående referat blev godkendt, på nær fastbund ved kongekajen. Det var kun et ønske til kommunen når de kom på besøg for en gennemgang Økonomi. Stig fremlagde kontoudtoget som viste en saldo på vores driftkonto på ca165.000 dkk, der var 12 i restance. juniorer og kapsejllas – cb 66 var ikke

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 27/04-2022

Bestyrelsesmøde 27/4 2022   Til stede: Orla, Stig, Mikkel, Kaj og Leif   Sidste referat godkendt.   Under udskiftning af batterier i vindmåleren var der problemer med at nå op i toppen af mastekranen – derfor er der givet accept til indkøb af en ny alustige.   Problemerne med blød og våd parkeringsplads/vinteropbevaringsplads vil blive

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 12/3-2022

Konstituering efter generalforsamlingen Bork Bådelaug marts 2022.   Formand: Orla Hansen – direkte valgt Kasserer: Stig Madsen – fortsætter (kasserer vælges i ulige år) Næstformand: Kaj G. Hansen – fortsætter uændret Menig: Mikkel Larsen – uændret Menig: Leif N. Jensen – genvalgt og valgt til refernt.

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 07/03-2022

Bestyrelsesmøde i BBL 7/3 2022 Til stede: Orla, Stig, Mikkel, Kaj og Leif Generalforsamling den 12/3 2022 er indkaldt til klokken 11. Bestyrelsen foreslår Gert Jensen som ordstyrer – han har sagt ja. Der er ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen serveres kaffe og brød – Leif sørger for indkøb. Medlemmer med

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 30/11-2021

Bestyrelsesmøde 30/11 2021 Kapsejlads: bøjerne er kommet på land.   Juniorafdelingen: Ringkøbing Landbobank er ansøgt om et sponsorat til nye sejl. Stig har efter mødet fået bekræftet at klubben får et sponsorat på 15000kr. Signalmast: i forbindelse med nedtagning har vi fået opmålt længden af den knækkede topstang – den er 7 meter og 85mm.

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 4/10-2021

Bestyrelsesmøde 4/10 2021 Kapsejlads: ros til udvalget for et godt afviklet program i 2021. Forslag til udvalget om at alle sejladser gælder til klubmesterskab i 2022 Økonomi: økonomien er fin i orden og alt er betalt til dato. Junior udvalg: der pakkes grej ned for vinteren den 12/10 2021- sejl gennemgåes for at afgøre om

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 06/09-2021

Bestyrelsesmøde 6/9 2021   Referat fra generalforsamling godkendt efter gennemgang selvom referat ikke var kommet frem på mail pga. tekniske fejl ved afsender, (Leif) Kapsejlads udvalg har ok til et gavekort til “dommerbåden” som tak for årets fine indsats. Gavekortet overrækkes ved afslutningen den 2/10 2021 hvor dagen indledes med en formiddags sejlads med afslutning

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 01/11-2010

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.   Inden bestyrelsemødet 1.november havde bestyrelsen et møde med Søren Havnefoged. Her blev blandt andet aftalt: Søren vil gerne have flyttet de store joller hver anden uge af hensyn til græsslåning. Hjælp modtages meget gerne, når pæle skal rammes ned. Både og vogne, der skal svejses eller slibes

Læs mere »
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.