Bestyrelsemøde referat 17/01-2024

Orla og Leif har haft møde med Bægaard/Bork Havn Efterskole vedrørende Multiskuret. Det aftaltes at få færdiggjort aftræksrør i køkken – træ bag knage i kvindeomklædning og eventuelt nye ben under bænk. Bægaard anviste hvor efterskolen gerne vil opstille en væg for at få bedre ophæng/opbevaring af sejlertøj. Det aftaltes at øst væggen i det

Læs mere »

bestyrrelsemøde referat 6/12-2023

De dumpede betonklodser i siden af indsejlingen til havnen vil blive fjernet til foråret ifølge havnefogeden.   Låsesystemet som styrer adgang tilhavnearealet og klubhuset kan ikke klare ændringer hvorfor det er uvist hvordan BBL kan sikres at de lokaler vi lejer af kommunen ikke bruges af andre – referant. Leif

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 27/4 og 01/05-23

Bestyrelsen er uændret efter valg på generalforsamlingen: Formand: Orla Hansen Kasserer: Stig Madsen Næstformand: Kaj Hansen Bestyrelsesmedlemmer: Mikkel Larsen og Leif Jensen   Kapsejlads afvikles i år efter nyt lokalrespit med opstart 3/5. Bjarke Bendixen er igen i år dommerbåd.   Juniorerne har haft vinteraktiviteter i efterskolens hal med 3 til 5 deltagere pr. gang

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 31/10-23

Økonomi er der styr på – alt er betalt til dato. Kapsejlads er afviklet med tilfredshed. Til næste år står Jens Krog og Bjarke Bendixen for afvikling af programmet som laves her i vinter. Bøjerne mangler at komme på land – nuværende udvalg sætter noget i værk. Kaj og Mikkel undersøger om der mangles grej

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 13/02-23

Til stede : Orla, Stig,Kaj,Mikkel, Leif Referat fra sidste møde findes ikke, da referent ikke var med til mødet. Det der ud til at foreninger i Danmark fremover skal momsregistreres – hvad det indebærer for BBL vides ikke for nuværende – vi afventer nærmere. Kapsejlads for sæson 2023 afvikles i lighed med 2022 . Bjarke

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 05/09-2022

Referat fra sidste fra sidste møde godkendt. Økonomi er afstemt og i orden, men der mangler 6 indbetalinger for deltagelse i kapsejlads, der mangler 1 indbetaling for CB 66 og 10 juniorer mangler at betale – alle rykkes for betalingen. Weekend sejlads den 24/9 gennemføres som planlagt, Sidste sejlads i kapsejlads regi` er lørdag den

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referats 30/05-22

Referat bestyrelsmøde den 30.05.22 Foregående referat blev godkendt, på nær fastbund ved kongekajen. Det var kun et ønske til kommunen når de kom på besøg for en gennemgang Økonomi. Stig fremlagde kontoudtoget som viste en saldo på vores driftkonto på ca165.000 dkk, der var 12 i restance. juniorer og kapsejllas – cb 66 var ikke

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 27/04-2022

Bestyrelsesmøde 27/4 2022   Til stede: Orla, Stig, Mikkel, Kaj og Leif   Sidste referat godkendt.   Under udskiftning af batterier i vindmåleren var der problemer med at nå op i toppen af mastekranen – derfor er der givet accept til indkøb af en ny alustige.   Problemerne med blød og våd parkeringsplads/vinteropbevaringsplads vil blive

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 12/3-2022

Konstituering efter generalforsamlingen Bork Bådelaug marts 2022.   Formand: Orla Hansen – direkte valgt Kasserer: Stig Madsen – fortsætter (kasserer vælges i ulige år) Næstformand: Kaj G. Hansen – fortsætter uændret Menig: Mikkel Larsen – uændret Menig: Leif N. Jensen – genvalgt og valgt til refernt.

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 07/03-2022

Bestyrelsesmøde i BBL 7/3 2022 Til stede: Orla, Stig, Mikkel, Kaj og Leif Generalforsamling den 12/3 2022 er indkaldt til klokken 11. Bestyrelsen foreslår Gert Jensen som ordstyrer – han har sagt ja. Der er ingen indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen serveres kaffe og brød – Leif sørger for indkøb. Medlemmer med

Læs mere »
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.