referater

Bestyrrelsemøde referat 31/10-23

Økonomi er der styr på – alt er betalt til dato.

Kapsejlads er afviklet med tilfredshed.

Til næste år står Jens Krog og Bjarke Bendixen for afvikling af programmet som laves her i vinter.

Bøjerne mangler at komme på land – nuværende udvalg sætter noget i værk.

Kaj og Mikkel undersøger om der mangles grej før klargøring til næste sæson.

Juniorudvalget har før sommerferien haft 12 aktive sejlere, men desværre kun 2 efter sommerferien.

Til den nye sæson 2024 skal vi prøve om informationsniveauet om aktiviteterne kan løftes/gøres bedre eventuelt gennem bedre information til aviser -facebook – gul stue.

CB-sejlerne efterlyser flere deltagere!

Til afvikling af markering af klubbens 50 års jubilæum den 14/9 2024 skal der dannes et udvalg til styring af hvad – hvor – hvordan – deltagere – indbydelser!

Nytårstaffel for klubmedlemmer planlægges til 20/1 2024 i klubhuset med mad fra Brugsen i Nørre Nebel.

Leif indhenter tilbud. Mikkel og Kaj dækker bordene.

Tilmelding til Leif: 61288046

Udvalget for grillhytte arbejder stadig på oplæg – herudaf er der kommet flere forslag til ændringer i Multiskur for bedre faciliteter til undervisning og afslutning efter børn og unges sejladser.

Efterskolen ønsker at lave en væg til grejophængning samt at der opsættes ventilatorer i loftet

Under eventuelt drøftedes mulighed for en foredragsaften som vinteraktivitert samt at vi skal huske Havnefogeden og kommunen på at få fjernet de farlige beton klodser de har dumpet ved indsejlingen.

Næste møde 6/12 2023

Referent: Leif

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.