referater

Bestyrelsemøde referat 27/04-2022

Bestyrelsesmøde 27/4 2022

 

Til stede: Orla, Stig, Mikkel, Kaj og Leif

 

Sidste referat godkendt.

 

Under udskiftning af batterier i vindmåleren var der problemer med at nå op i toppen af mastekranen – derfor er der givet accept til indkøb af en ny alustige.

 

Problemerne med blød og våd parkeringsplads/vinteropbevaringsplads vil blive fremlagt for Kommunen og der forslåes

der lægges armeringsfliser med græshuller.

 

Hjemmesiden er opdateret med det seneste nye stof iflg. Kaj

 

I bededagsferien ( den 14 og 15 maj) afholdes et CB – stævne i Bork med deltagelse fra hele landet. I den forbindelse søger Mikkel og Kaj hjælpere på land til at arrangere bespisning med indkøbt mad når sejlerne kommer ind fra fjorden.

 

Efter kritik af regelsættet for brug af klubbens CB båd er regelsættet gennemlæst igen – bestyrelsen finder for nuværende ingen grund til ændringer.

 

Opkrævning af kontingent er udsendt, men der er usikkerhed om opkrævningerne er kommet korrekt ud – Stig kontrollerer

 

Kapsejlads kan starte 4/5 – banerne og målbøje er langt ud. Der sejles efter samme setup som tidligere år.

Dommerbåd er Bjarke.

 

Juniorerne er startet op med god tilslutning med 11 til opstarten.

Småting er blevet repareret og ellers er materiellet i orden.

Nyindkøbte sejl til Feva hentes hjem af Jens Andersen.

 

Standermast rejses den 28/4 af udvalget med hjælp fra formanden.

 

Næste møde: 30/5 2022 kl 19 i klubhuset.

 

Referent: Leif

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.