referater

Bestyrelsemøde referat 17/01-2024

Orla og Leif har haft møde med Bægaard/Bork Havn Efterskole vedrørende Multiskuret. Det aftaltes at få færdiggjort aftræksrør i køkken – træ bag knage i kvindeomklædning og eventuelt nye ben under bænk.

Bægaard anviste hvor efterskolen gerne vil opstille en væg for at få bedre ophæng/opbevaring af sejlertøj.

Det aftaltes at øst væggen i det område hvor der afholdes informationer før sejladser i Efterskole- og BBL regi` beklædes med brædder i stil med væggen mod vest. Leif opmåler materialer og finder priser – pengene tages fra overskuddet fra Slidskeræs.

Det er aftalt mellem Juniorafdelingen/BBL og Efterskolen at denne kan låne BBL`s gummibåde ved stævner/ store arrangementer.

Regnskabet er lavet færdigt og møde med revisorer er aftalt.

Efterskolen ønsker opsat flagstænger oppe på diget i nærheden af standeren til at markere; Ungdomsvenlig Klub, BBL klubstander, Dannebrog.

Bestyrelsen enige om at så længe Efterskolen etablerer og arrangerer er BBl ikke imod dette.

Forud for standerhejsning bør Standermast og tilhørende tovværk gennemgåes eventuelt ved fra en byggelift.

Punkter til næste møde:

Jubilæumsadvalg -hvem hvad hvordan hvornår?

Jubilæums T-shirt til medlemmer? – omkost til trøjer – tryk evt. sponsorat.

Generalforsamling 16/3 2024 kl. 13 på Bryggen 9. Bestyrelsen nødes kl. 11

Næste møde 7/3 2024 kl. 19 på Bryggen 9

Referent: Leif

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.