Kategori: 2021

Bestyrelsemøde referat 30/11-2021

Bestyrelsesmøde 30/11 2021 Kapsejlads: bøjerne er kommet på land.   Juniorafdelingen: Ringkøbing Landbobank er ansøgt om et sponsorat til nye sejl. Stig har efter mødet fået bekræftet at klubben får et sponsorat på 15000kr. Signalmast: i forbindelse med nedtagning har vi fået opmålt længden af den knækkede topstang – den er 7 meter og 85mm.

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 4/10-2021

Bestyrelsesmøde 4/10 2021 Kapsejlads: ros til udvalget for et godt afviklet program i 2021. Forslag til udvalget om at alle sejladser gælder til klubmesterskab i 2022 Økonomi: økonomien er fin i orden og alt er betalt til dato. Junior udvalg: der pakkes grej ned for vinteren den 12/10 2021- sejl gennemgåes for at afgøre om

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 06/09-2021

Bestyrelsesmøde 6/9 2021   Referat fra generalforsamling godkendt efter gennemgang selvom referat ikke var kommet frem på mail pga. tekniske fejl ved afsender, (Leif) Kapsejlads udvalg har ok til et gavekort til “dommerbåden” som tak for årets fine indsats. Gavekortet overrækkes ved afslutningen den 2/10 2021 hvor dagen indledes med en formiddags sejlads med afslutning

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referat 28/6-21

Bestyrelsesmøde den 28/6 – 2021 Dette referat er en sammenskrivning af 2 – 3 møder da de forrige ikke kom ud. Forsikringer: CB66 er ansvars- og kaskoforsikret. Policer på planende både ( gummibåden) – Stig kontrollerer Limfjordskredsen er nedlagt under Dansk Sejlunion. Slidskeræs: højtalere – slidske – både ejes i fællesskab af foreningerne bag Slidskeræs

Læs mere »

Bestyrrelsemøde referat 02/03-2021

Til stede: hele bestyrelsen Juniorer starter 7/4 2021, iøvrigt henvises til referat fra 2/2 2021. Kapsejlads: første onsdags sejlads den 28/4. Kapsejlads kalender laves af Mikkel Larsen. Tilmelding til Mikkel. Mikkel kontakter Sven Simonsen for hjælp til udlægning af bøjer. Standerhejsning: første søndag i maj bliver formentlig uden ceremoni grundet Corona. Affaldshåndtering i køkkenet i

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referat 02/02-2021

Til stede: Orla, Stig, Kaj, Mikkel og Leif Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. Kapsejlads: hvis vi skal have en godkendt måler til at komme på en opmålingsdag i foråret koster han 1700kr. som skal deles imellem dem som benytter ham. Oveni kommer opmåling af skrog og vejning af båd for de der ønsker det. Økonomi:

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 04/01-2021

Til stede: Orla Hansen, Stig Madsen, Kaj G. Hansen, Mikkel Larsen og Leif Jensen Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. Opmåler dag forsøges gennemført midt i marts for at være afklaret førend der skal gøres forårs- og søsætningsklar. Forsikring af løsøre i Multiskur: – det påhviler enhver der har materiel i Multiskuret selv at have dette

Læs mere »
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.