referater

Bestyrelsemøde referat 04/01-2021

Til stede: Orla Hansen, Stig Madsen, Kaj G. Hansen, Mikkel Larsen og Leif Jensen
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
Opmåler dag forsøges gennemført midt i marts for at være afklaret førend der skal gøres forårs- og søsætningsklar.
Forsikring af løsøre i Multiskur:
– det påhviler enhver der har materiel i Multiskuret selv at have dette forsikret da kommunen udelukkende forsikrer bygningen.
Hjemmeside:
– ifølge Kaj og Mikkel kan de få hjælp af Lasse Jensen (søn af Vagn Jensen, RYB), som er uddannet Multimediedesigner, til at gøre hjemmesiden endnu bedre/mere læse venlig.
Sponsorater:
– hvad er det udsigt til at få i år?
– hvem ansøger?
– hvor ansøges der?
– hvad ansøges der til – skal beskrives klart.
Økonomi:
– Stig gennemgik regnskabet som er klar til revision.
– bestyrelsen har godkendt det fremlagte regnskab.
– Stig indkalder de valgte revisorer for en gennemgang
Juniorafdelingen:
– den nye gummibåd skal efter brug have tømt dobbeltskoget for ca. en halv spandfuld vand.
– Mikkel kontakter sælger for en forklaring på hvor vandet kommer fra!
Klubbåden Margrethe:
– salget er gået lidt i stå – de 2 mulige købere kontaktes for en afklaring!
E-box:
– de udestående punkter for at få det til at virke afklares på et møde mellem Orla og Stig
Generalforsamling:
– Orla er igang med at undersøge ved Dansk Sejlunion hvad der sker hvis ikke man kan gennemføre generalforsamling grundet Covid-19/forsamlingsfrihed.
– bestyrelsen er enige om at planlægge med at afholde generalforsamling den 20/3 2021, på Bryggen 9 Bork Havn
– indkaldes efter næste møde via hjemmesiden og nyhedsmail.
Promotion:
– hver enkelt bestyrelsesmedlem bedes/skal komme med forslag til promotion som samles sammen hos leif.noergaard.jensen.53@gmail.com
– flyer skal gerne være færdig til uddeling i starten af sæsonen!
Næste møde: 1/2 2021 kl. 19,
Bryggen 9, Bork Havn
Referent: Leif
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.