Kategori: 2020

Bestyrrelsemøde referat 16/01-2020

Referat fra sidste møde gennemgået. Regnskabet er færdig og klar til revision. Bestyrelsen har lavet budget. Regnskabet printes ud så alle kan være med under gennemgangen. Indkomne forslag til fremstilling på generalforsamlingen: 1. Svend Simonsens forslag vedrørende ansvarsforsikring. 2. Anne Skovbøllings indhentede pris på ny/renoveret BBL – hjemmeside. 3. Juniorafdelingens ønsker om tilkendegivelse fra generalforsamlingen

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referat 2/11-2020

Bestyrelsesmøde i BBL. 2 11 2020 Referat fra sidste møde godkendt. Opmåler dag: dagen ønskes gennemført sidst i marts først i april i 2021. Bjarke kontaktes for opmåling til registrering i Dansk Sejlunion. Hvis man kun vil vil sejle på lokal handicap går man sammen om opmåling og indtastning i beregningsprogram. Forsikring af løsøre i

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referat 5/10-2020

Tilstede : Orla Hansen, Stig Madsen, Kaj Hansen, Mikkel Larsen og Leif JensenReferat fra sidste møde godkendt. Kapsejlads : Udvalgetvil forsøge med en opmålerdag hvor Bjarke vil opmåle sejl til indberetning til Sejlunionen , med henblik på målerbrev. De der ikke vil have officiel målerbrev men blot kontrolleret at deres måltal er nogenlunde rigtige, hjælper

Læs mere »

Bestyrelsemøde referat 07/09-2020

Til stede: Orla Hansen, Stig Madsen, Kaj Hansen, Mikkel Larsen og Leif Jensen Referat fra sidste møde godkendt. Orla har lavet en liste som forslag til faste punkter på bestyrelsesmøder. Kapsejlads: der efterlyses mere info om hvordan, hvornår og hvem står for afviklingen. Resultater er svære/umulige at finde. Mikkel laver en liste med datoer for

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referat 03/08-2020

Forsikring: det vil koste 13500kr. med kasko og ansvar på alt materiel under BBL. Idag har vi ansvarsforsikringer for 2880kr. årligt. Vi skal have taget stilling til en eventuel omlægning. Hjemmeside: på den nye hjemmeside får sponsorerne for lidt PR. – hvordan kan man dette bedre? Medlemskab kan ikke tegnes/oprettes på hjemmesiden – det bør/skal

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referat 08/07- 2020

Til stede: Orla Hansen, Mikkel Larsen, Kaj Hansen, Stig Madsen og Leif Jensen Fra den 8.6.2020 må vi være op til 50 medlemmer til BBL. arrangementer. Kapsejlads startede op 10.6.2020 Skt.Hans på surfstranden er aflyst da det vurderes ikke at kunne holdes under 50. Kommunikation med kommunen søges gjort bedre og mere frugtbart. Vi skal

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referat 11/05- 2020

Bestyrelsesmøde i BBL   Til stede: form. Orla Hansen, næstformand Kaj Hansen, Mikkel Larsen, kasserer Anne Skovbølling ( på telefon ), Stig Madsen (suppleant for Anne S.) og Leif Jensen.   Suppleant Stig Madsen indkaldt istedet for Anne Skovbølling idet hun ønsker at trække sig på grund af nyt arbejde.   På telefon mødet med

Læs mere »

Bestyrelsesmøde referat 10/03-2020

Konstituering: Orla Hansen, formand Kaj Hansen, næstformand Anne Skovbølling, kasserer Mikkel Larsen Leif Jensen Aktiviteter : 3/5 – 20 Standerhejsning kl. 10 – start ved Multiskuret med efterfølgende kaffe og rundstykker i klubhuset. Kaj Hansen sørger for indkøb og bestyrelse klarer opdækning. 30/5 -20 Pinse lørdag: program ikke fastlagt, men vi er åbne

Læs mere »
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.