referater

Bestyrelsemøde referst 22/01-2013

Deltagere: Edith, Ib, Kim, Peter og Stig.

 

  • Generalforsamling afholdes 16. marts eller 23. marts kl. 14.00. Bestyrelse og dirigent mødes kl. 11.30. Peter sørger for noget at spise til 6 personer. Stig sørger for øl/vand/kaffe til generalforsamlingen.

 

  • Der er indkommet følgende forslag til behandling på generalforsamlingen:

– Ny vindmåler på havnen

– Nyt komfur i klubhus

– Forslag om et redskabsskur ved den store kran til Søren (der virker rodet).

– Liste med oversigt over hjælpere, der gerne vil træde til ved klubbens arrangementer.

 

  • Der udsendes indkaldelse til generalforsamling med dagsorden, regnskab og skriftlige forslag. (Stig).

 

  • RKSK har udsendt invitation til ”Sjov sommer”. Kim vil gå ind i sagens nærmere detaljer.

 

  • Bestyrelsen synes det kunne være interessant at afholde redningsøvelse/-kursus på Bork Havn i 2013. Stig kontakter Kresten Larsen fra Maritim Viden og hører, om de vil deltage.

 

  • I det nye kort-system for afregning af el og slæbested mv. er det blevet muligt at kode kort, så de kan bruges til at åbne bommen for havnens brugere. Nu kunne det være interessant, hvis kortene også kunne kodes til BBL klubhus og bad for BBL-medlemmer og gæstesejlere. Kim kontakter BEAS.

 

  • På det nyligt udsendte prisblad for havneleje mv. udsendt af RKSK, står der, at det koster 60 kr. at ligge i anden havn og 95 kr., hvis man vil overnatte. Bestyrelsen mener ikke, at det skal koste havneleje at ligge i Ringkøbing, Stauning og Bork for både, der er medlem af FH-ordningen. Det vil blive fremlagt på næste brugerrådsmøde.

 

  • Mastekran er på tegnebordet. BBL er blevet lovet, at tegningen bliver fremlagt, inden den sættes i gang, så der kan kommenteres og rettes på den. I samme forbindelse vil Ib undersøge, hvad en 12 ton søjlekran vil koste.

 

  • Stiger på havnen. Det er meget svært at samle folk op, der er faldet i havnen. Derfor rettes henvendelse til Tryg-fonden for at høre, om der kan gives tilskud til stiger. RKSK er blevet gjort opmærksom på, at det er et problem, men har ikke foretaget sig noget.

 

  • Ib, Peter og Stig har 22. januar været til møde med projektleder og medarbejder fra Mikrodestination Bork havn (Destination Ringkøbing Fjord (DRF)), da de på et tidligere møde har givet udtryk for, at så længe bl.a. RKSK ikke interesserer sig for at gå ind i at bygge nyt klubhus med andre gode faciliteter, kan BBL ikke rejse et klubhus meget større end et sommerhus. Det var faldet dem for brystet – og dermed hasteindkaldelse til et møde kun med BBL. Nu vil DRF gå mere aktivt ind i projektet med en fundraiser og hjælp til at finde flere interessenter til huset samt ved at trykke på nogle kontakter i deres bagland. Samtidig er lokalplanen stadig under udarbejdelse, og så længe den ikke er godkendt, kan der ikke bygges noget som helst. Derfor er der givet tilsagn om, at det arbejde må DRF gerne forfølge.

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.