referater

Bestyrelsemøde referst 02/11-2014

Deltagere: Kim, Niels, , Peter J., Peter T. og Stig.

 

I forbindelse med Multiskurets byggeri mangler man 200.000 på budgettet. Bork Havn Efterskole og BBL indvilger at bidrage med 100.000 kr. hver. Denne beslutning træffes af en ENIG bestyrelse.

Samtidig er der nedsat et udvalg bestående af Kim og Niels, der sammen med Ib vil arbejde på, hvordan der i skuret bedst kan arrangeres henliggen af omkring 80 master fra 15. oktober til 15. april. Fra 15. april til 15. oktober er skuret disponibel for efterskolen og BBLs juniorafdeling.

Peter T. har undersøgt priser på propelbeskyttelse af propellen på RIB’en. Sådan én koster omkring 3.000 kr. Det vedtages, at vi må have sådan én indkøbt.

Vindmåleren er blevet målt igennem, konstateret i stykker – og indleveret til forhandler.

Peter T. har undersøgt, hvad det vil koste at få etableret trådløst netværk på havnen. Nødvendigheden af netværk på havnen diskuteres – og emnet vil blive taget op på generalforsamlingen.

Efter at have set udkastet fra RKSK vedr. leje af klubhuslokalerne på Bryggen er vi igen nødt til at se på mulighederne for at bygge klubhus, mener bestyrelsen. Der hersker nogen tvivl om, hvorvidt det i det hele taget KAN lade sig gøre at bygge et mindre klubhus i eet plan f.eks. i umiddelbar nærhed af toiletskuret, som helt sikkert forsvinder, når Multiskuret står færdigt.

Samtidig vil Niels gå i dialog med RKSK for at få belyst nærmere, om der kan ændres på opsigelsen i udkastet, således, at RKSK giver os sikkerhed for, at opsigelsesfristen bliver min. 10 år fra deres side.

BBL vil under ingen omstændigheder begynde at renovere på klubhuset, før en langtidskontrakt er i hus.

Køl og frys i klubhuset skal slukkes i vintermånederne. Peter J. får hængt en seddel på køl og frys, at disse skal være tømt senest til julefrokosten den 29. november.

På forrige bestyrelsesmøde blev der talt om, at der skulle arrangeres et møde med de andre sejlklubber i fjorden angående aktiviteter 2015 – og evt. mulighed for få gravet en rende ned til Nymindegab. Peter T. og Niels deltager i mødet og indkalder de øvrige klubber.

I samme forbindelse inviteres de øvrige klubber til en tændt grill og morgenmad om søndagen i Bork i forbindelse med slidskeræset lørdag den 22. august.

Niels appellerer til, at vi får organiseret vore forsikringer, så der ingen tvivl er om, hvordan klubbens forsikringsforhold er i enhver henseende.

Samtidig efterlyser Niels et organisations-diagram, der klart fortæller med navn, tlf. nr. og bådplads-nr., hvilken funktion man har enten i bestyrelse eller udvalg.

Der foreslås at den f.eks. også kunne hænge i klub-skabet på Bryggen, så ikke-medlemmer kan se, hvem de skal kontakte for at tegne medlemskab – eller nye medlemmer kan se, hvem de skal kontakte i de enkelte udvalg.

På 2015-budget tilføjes investerings-konto til opsparing af ny RIB.

Næste bestyrelsesmøde er sat til 4. januar 2015 kl. 19.00 hos Niels, Åvangen 2, Skjern.

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.