referater

bestyrelsemøde referat 29/01-2016

Sted: Klubhuset Bork

Deltagere: Jens Krogh, Kim Fønss, Brian Lyst, Niels Bliddal – Fraværende: Tina Thomsen

Ref: Niels

 

Følgende blev gennemgået og besluttet vedr. Klubhusrenovering:

Der lægges et klikpanel på – en af prøverne i klubhuset. Leif Jensen tager kontakt med Garant, Hemmet.

Der satses på borde og stole fra Ikea med både seks- og firmands borde og også med 4 stk runde borde, hvor der kan sidde fem mand. Niels rekvirerer prøver på mulige stoledesigns. Evt. opsætning af TV eller andet visuel udstyr i klubhuset er udsat indtil videre.

Medlemsaktiviteter:

Jens deltager i mødet med Potentialeplan for Bork Havn d. 22. februar.

Kim deltager eller får en af ungdomssejlerne til at deltage i Limfjordskredsen planlægningsmøde for sommeren 2016

Det er besluttet at alle gamle dokumenter bortskaffes og at vigtige fremover findes på vores hjemmeside.

Vedr. kontingent for 2016 indstiller bestyrelsen til uændret kontingent.

Kassereren udarbejder et forslag til nyt budget for året.

På mødet havde BBL ikke modtaget regnskab fra Bork Havns Aktivitetsarrangement for 2016. (det er efterfølgende modtaget af formanden). Diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

 

Næste møde i bestyrelsen: Fredag d. 26. februar kl 15:00 i Klubhuset.

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.