referater

Bestyrelsemøde referat 27/08-2012

Deltagere: Edith, Ib, Kim og Stig.

 

Ib har efterlyst en medlemsliste. Edith overdrager ham én. 145 medlemmer har betalt indtil dato.

Maritim Viden afholder redningsøvelse den 8.-9. september. Det aftales, at BBL betaler gebyr på 25 kr. pr. deltager fra Bork Både Laug.

Der er aftalt med møde den 10/9 med bl.a. Iver Enevoldsen og Ole Kamp fra RKSK vedr. Bork Havn og klubhus. Ib og Stig deltager.

Ligeledes deltager Ib og Stig til næste brugerrådsmøde med RKSK, som afholdes den 11/9.

Kassereren spørger ,hvor hun skal bogføre de 5.000 kr., som BBL har givet til udarbejdelse for ny lokalplan for Bork Havn. Der er enighed om at bogføre det under ”Klubhus”.

Det besluttes, at medlemmer, der kommer til efter 1/8 kan nøjes med halvt kontingent for resten af året.

Brand i båd. Der har i sommerens løb været brand i en båd i Bork Havn. Vi vil lige have undersøgt, hvorvidt bådejeren er medlem af BBL og om han har tegnet sit ansvar gennem Codan. Ligeledes gælder en nabobåd, der mener, hans presenning også har taget skade som følge af branden.

Kran på servicebro. RKSK har udbedt sig en tegning. Der er lavet en tegning af Fyns Kranservice, som Ib videresender til Rita S. Thomsen.

I samme forbindelse kan nævnes, at der er sendt forslag til kommunen om at lave strøm og vand på servicebroen. Ligeledes bør der være en sugestation til tømning af holding-tank.

Stiger på broerne. Bestyrelsen vil gøre RKSK opmærksom på, at der bør monteres stiger på broerne for at højne sikkerheden på havnen. Stigerne kunne monteres ud for el-standerne, da der er lys i disse. Desuden bør der trækkes tovværk fra stige til stige, så der er noget at holde ved, indtil man når hen til stigen.

Fra juniorudvalget kan der oplyses, at der i år er 11-12 sejlere tilmeldt.

Et medlem har kendskab til et par, der har været ude i den store verden. Er vi interesseret i at hyre dem ind til et foredrag. Vi skal lige have en pris…

Dieseltank på havnen. Evt. en mobil-tank. Er det en opgave for RKSK?

Juniorafdelingen vil gerne have mulighed for selv at lægge noget på hjemmesiden. Det er både nemt og hurtigt at sende stof og billeder til webmaster, så det må være sådan indtil videre. Måske var det noget at lægge et link til juniorafdelingens Facebook-side på vores egen hjemmeside?

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.