referater

Bestyrelsemøde referat 27/02-2012

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.

 

Ib indleder mødet med at orientere om mødet med arkitekterne i Århus den 24. februar. Det grove rids af klubhuset drøftes – det er såmænd et udmærket projekt, men det vil kræve, at diverse fonde vil støtte det. Der vil komme et mere detaljeret projekt samt budget inden generalforsamlingen 2012, hvor Ib i sin beretning kort fortæller om klubhusbyggeriet – og det besluttes at fremvise de nærmere detaljer og budget som det første bidrag under punkt 12 (eventuelt). Medlemmernes holdning til byggeriet kan herefter debatteres.

Rudolf gør opmærksom på, at der d.d. er 159 medlemmer i Bork Både Laug.

I forbindelse med generalforsamlingen er der indkommet to forslag. Det ene forslag er en opfordring til bestyrelsen om at tage på organisations-kursus under Tursejlerne. Da det mere er ment som en opfordring end et decideret punkt til behandling på generalforsamlingen, vil den nye bestyrelse tage den op efter generalforsamlingen.

Det andet forslag går på, at man ikke får opsat ny mastekran på den nye servicebro (se Styrbork nr. 1-2012). Pengene er bevilget fra RKSK – i alt 250.000 kr. (anlægsplan 2011-14). Bestyrelsen mener, det vil virke useriøst overfor RKSK at skulle trække projektet delvist tilbage. Desuden er argumenterne for den nye mastekran blandt andet:

– at bådene – og dermed masterne – bliver større, så den lille kran ikke kan løfte dem,

– at det er noget bøvl at komme rundt ved den store kran med masterne,

– at vi fremover skal regne med at servicere os selv mere på havnen for at spare.

Når dette så er sagt, skal vi samtidig også regne med mere brugerbetaling for brug af masteskur, mastekran osv.

DS vil gerne i forbindelse med 100 års jubilæet for DS udgive en bog om unionens sejlklubber. Man har udsendt en skrivelse, hvor klubberne bedes indrapportere klubbens stiftelsesdato, hændelser over tid m.v. Ib foreslår om det ikke var noget for Thomas Kjær at lave dette stykke research og sende ind. Ib kontakter selv Thomas.

Ringkøbing Sejlklub holder også 100 års jubilæum i år den 23. juni. Nærmere følger.

Hjertestarteren må meget gerne placeres i turistinformationen under klubhuset. Og Bryggens handlende vil gerne deltage i kursus vedr. brug af apparatet.

Vi skal have hørt webmaster til, om det er muligt for ham at sprøjte mails ud til alle gennem et adressekartotek. F.eks. at få folks mail ved at de tilmelder sig et nyhedsbrev på hjemmesiden.

 

Ved brugerrådsmødet torsdag den 29. marts 2012 har vi pt. samlet flg. punkter:

– Nye både oplyses, så vi kan tilbyde medlemskab.

– Der skal styr på kontrol af ansvarsforsikring.

– Prisreguleringen for 2012 er uhørt høj. Ca. 11 procent! Man har tilsyneladende ikke fundet nogle besparelser for driften – og i stedet besluttet at lade havnelejen stige.

– Der var blevet lovet at kigge på prisreduktion for store både.

– Bork får el-standere op i 2012, men ingen nedslag for el indeholdt i havneleje. Dvs. at man i Ringkøbing og Stauning reelt har billigere havneleje. Vi foreslår, at man f.eks. tager strømregningen tre år tilbage og dividerer ud på antal både pr. år. Herefter vil man få et billede af, hvad nedslaget skal være.

– Bom ved slæbested. Få den nu sat op og forbundet til en kort-automat, så havnefogeden ikke skal rende og kontrollere, om nogen snyder.

– Hvor skal kort-automaten for betaling af el mon stå?

 

 

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.