referater

Bestyrelsemøde referat 26/02-2010

Deltagere: Ib, Johannes, Leif, Rudolf og Stig.

 

 • Til mødet skulle drøftes betalingsregulativ samt regulativ i almindelighed for Bork havn.

Overordnet set mener BBL, at lejer på kontrakten skal udfylde et felt med angivelse af forsikringsselskab samt police-nr. på ansvarsforsikring, så RKSK på ingen måde kommer i tvivl om forsikringsforholdene.

 • Til § 1, stk. 6 anmodes om at rette ”Ansøgningsskemaer” til ”Plads-ansøgningsskemaer”.
 • Til § 1, stk. 8 foreslås ændring af teksten ”Ny køber kan, mod betaling, disponere over pladsen sæsonen ud…” til ”Ny ejer kan efter godkendelse af havnefogeden, uden betaling, disponere over pladsen året ud.
 • Til § 2, stk. 1: ”Taksterne vedtages årligt efter at have været forelagt på brugerrådsmøde af Byrådet….”.

 

Herefter gennemgås øvrige punkter til brugerrådsmødet den 4/3 2010:

 • Der er udarbejdet tegninger samt budget til nyt stakit 2 steder på havnens sydside, pris ca. 11.000 kr. excl. moms.
 • I forbindelse med renovering af Bryggen 9, vil BBL gerne have oplyst, hvad der skal ske med ovenlysvinduer samt dør mv., der endnu ikke er renoveret.
 • Det har tidligere været nævnt på brugerrådsmøde, at det ville være en god idé at få sat nogle planker op i havnebassinet mod syd ind mod stenene samt henne på broen omkring mastekranen. Det vil blive nævnt igen.
 • Internet er stadig et ønske af havnens brugere – hvad sker der?
 • Bedre overfladebelægning på gangstier – hvornår?
 • Dårlige betalere. Stor ros til RKSK for godt samarbejde med kassereren.
 • Bom med kort både på vejen ind på havneområdet samt ved ophaler-plads har også tidligere været nævnt overfor RKSK, at det er et stort ønske. Status?
 • På tidligere brugerrådsmøde har der været tale om, at toiletforholdene skulle forbedres/

udvides. Hvornår?

 • Der ligger master i masteskuret, der ikke tilhører pladslejere i Bork Havn. Kan det være rigtigt?
 • Uddybning af såvel rende som havn. Hvad er planen for 2010?

 

Endelig gennemgås øvrige punkter samt generalforsamling:

 • Festudvalget skal tage stilling til om der skal holdes pinsefest – og om det skal være med lejet telt. Eller om der skal ske noget helt andet.
 • Mikkel Larsen og Daniel Søndergaard (Hobie 405-sejlere) indstilles til Årets sejlere 2009, da de har gjort en stor indsats for at opnå titlen som danmarks-mestre.
 • Hjemmesiden er oppe, ser flot ud. Se den på borkbaadelaug.gominisite.dk. Flot arbejde udført af Hans B. Hansen og Lasse Venning.
 • Bestyrelsen foreslår Ib D. Sørensen som formand efter Leif N. Jensen.

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.