referater

bestyrelsemøde referat 25/01/2015

Deltagere: Kim, Niels, Peter J. og Stig.

 

Multiskur. Man er ved at rydde området, hvor skuret skal stå, for containere, jolleoplagring osv. Containerne bliver flyttet, så snart en vognmand kan gøre det.

Niels har fået revideret lejekontrakt, hvor kontrakten er uopsigelig fra RKSK’s side i 5 år – altså til 1.10-2020. Det giver en vis ro til at overveje, hvilke muligheder der er for fremtiden. Niels har møde med RKSK onsdag den 28.1 kl. 14 i BBL’s lokaler, hvor han sammen med RKSK og en håndværker vil gennemgå huset, bl.a. for det utætte vindue. Desuden tager Niels kontakt til DIF for at høre, hvordan reglerne er for klubbers leje i offentlig bygning.

Niels opfordrer til, at man holder øje på sejlsport.dk for relevante kurser. Kim vil spørge nogle af juniortrænerne, om de kunne være interesseret i nogle af kursustilbuddene (regelkursus, instruktør 1, instruktør 2).

Kim fortæller endvidere, at Gert Jensen fremover ikke ønsker at være tovholder på Margrethe (Orla Hansen-båden).

Der er endnu ikke bestilt propelbeskytter til de to junior-både. Kim tager lige fat i Lars Bægaard, om han kender en prisbillig løsning.

RKSK har planer om at investere i stativer til erstatning for de stativer, folk i dag selv ejer. Havnefogeden bruger meget tid på at stille bådene på disse stativer – og desuden er det en noget akavet løsning, der findes i dag. Samtidig agter kommunen at nedlægge den eksisterende vogngård og får derfor brug for en løsning, hvor stativerne kan stakkes. BBL ønsker en dialog med RKSK om, hvordan man udfaser eksisterende stativer og evt. bådvogne. Samtidig ønsker BBL også at finde den bedst tænkelige økonomiske løsning for BBLs medlemmer. Vore argumenter er bl.a., at havnefogeden kommer til at spare tid, man får en lovlig arbejdsgang med denne løsning, kommunen får frigivet areal til anden brug – og endelig – der bliver i forvejen betalt vinterleje for at stå på havnen, og kommer der yderligere en urimelig leje for vinterstativ, kan man forvente, at bådejerne fjerner båden helt fra havnen i vinterperioden.

Peter J. har udarbejdet forslag til regnskab og budget som bestyrelsen godkender.

I forbindelse med generalforsamling fortæller Peter J. og Stig, at de ikke genopstiller. Peter T. har skriftligt meddelt, at han desværre er nødt til at afbryde sit hverv i bestyrelsen grundet arbejdslivet. Han gør opmærksom på, at han endnu ikke har indkaldt til møde med de andre sejlklubber vedr. samarbejde om flere aktiviteter/sejladser (se ref. Fra 7/9 2014). Vindmåler ligger hos Hvide Sande Båd- og Motorservice og han rykker for status på den i løbet af uge 5.

Generalforsamling fastsættes til 14. marts 2015 kl. 13.00 i BBL’s lokaler på Bryggen.

Niels har udarbejdet et funktions-diagram. Et godt tiltag, der giver overblik over de enkeltes funktioner og samtidig overskuelig for ikke-medlemmer og medlemmer at overse, hvem man skal have fat i.

Suppleanter indkaldes til næste bestyrelsesmøde, som afholdes 18/2 kl. 19.00 på Dalbrinken 33, Skjern.

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.