referater

Bestyrelsemøde referat 22/10-2013

Deltagere: Ib, Kim, Peter J., Peter T. og Stig.

 

 

Kim fortæller, at RIB-motoren bliver serviceret i Hv. Sande i år. Det er tid for en større service.

Andelskassen kommer op i uge 43, fortsætter han.

Hjertestarteren er blevet serviceret og taget ind i klubhuset.

Ib og Stig tager til møde med RKSK produktionsskole vedr. en prototype på stiger. Dette møde bliver mandag den 28/10 kl. 14.00.

Bryggeforeningen, Bork Havn Efterskole og andre er i gang med at stifte en forening vedr. sommeraktivitet på Bork Havn. Der er stiftende generalforsamling mandag den 28. oktober kl. 19.00 i BBL.

I den forbindelse har BBL givet udtryk for, at man nok kan skaffe hænder til at hjælpe til en sådan dag, men det skal være en lørdag. Samtidig vil man ikke umiddelbart tage imod 100.000 kr. i støtte fra hvidesande.dk under de præmisser, der er givet.

Afriggerfesten gav et lille overskud.

Samtidig er der stillet forslag om at afholde en julefrokost – og det arbejdes der videre med.

Peter T. spørger om der ved brugerrådsmødet er blevet spurgt, om BBL havde bedt om at få flyttet sejlbåde sammen og motorbåde sammen, citat fra brugerrådsmøde: ”Ønske om en anden plads i havnen. Bådelauget opfordrede til at lægge de forskellige bådtyper sammen”

Det er ikke helt korrekt citeret. BBL spurgte om det var muligt at få en anden plads, når der blev én ledig? Eller hvis man som ny bådejer havde fået en plads, der ikke faldt i ens smag kunne bytte til en anden ledig plads?

Hertil svarede havnefogeden, citat: ” – Iflg. havnefogeden får alle nye bådejere mulighed for at vælge mellem de ledige pladser, der er til rådighed”.

Der foreslås opsat kodelås til klubhuset, når der kommer kortlæser til baderummene på Bryggen.

17/11 kl. 13.30 kommer konsulent fra DS. Det er annonceret på hjemmesiden. Stig og Johnny Vega tager kage med.

Bådvogne fra både, der køres hjem om vinteren, står opmagasineret på havnen sommeren over. RKSK påregner at lægge en P-afgift på 592 kroner på for at have vognen stående. Der opfordres kraftigt til, at man kører sin vogn med hjem, da der i forvejen ikke er for meget plads på området til vogne. Har man betalt for vinter-opbevaring af båden på havneområdet, bliver man ikke opkrævet yderligere.

Skal grill-bordene dækkes af for vinteren? Nej, det må være fint at vende dem på hovedet henne over optimistpladserne.

Signalmasten er lagt i skuret på Bryggen.

Ib er på formands-valg i 2014 og gør opmærksom på, at han ikke vil fortsætte.

Der ligger ikke nogen lejekontrakt med RKSK på klubhuset på Bryggen. Stig tager kontakt til Ole Kamp og får en snak med ham om det.

Peter J. fortæller, at forsikring hos Bavaria på RIB’en er opsagt.

Fryseren tømmes 18/11. Opslag sat på fryseren.

Næste møde 18/11.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.