referater

Bestyrelsemøde referat 22/04-2013

Deltagere: Ib, Kim, Peter J., Peter T. og Stig.

 

 • Ib, Peter T. og Stig har afholdt møde med Lotte Jensen, fundraiser, i

forbindelse med ansøgning af fonde til klubhusbyggeri. Der er lavet en

funktionsbeskrivelse af huset og samtidig forslag til forskellige brugere

af huset. Bestyrelsen informeres og gennemlæser, hvad Lotte indtil

videre har forfattet.

 • Peter T. har undersøgt, hvordan RIB’en er forsikret. Der er KUN tegnet

ansvarsforsikring på den. Peter vil undersøge, hvad prisen bliver, hvis

forsikringssummen er 75.000 kr.

 • Arbejdsdag planlagt til den 4. maj flyttes til senere dato, pga. af den

lange vinter.

 • Tursejlads-udvalget har inviteret de andre havne i fjorden til Bork den

24.-25. august i forbindelse med 100 års jubilæet. Her vil BBL byde på

kaffe og rundstykker den 25. august for gæstesejlere. Samtidig var

indbydelsen også et forslag til de andre havne om at invitere til kaffe

og rundstykker i løbet af sæsonen, så sammenholdet klubberne

imellem styrkes.

 • Standerhejsningen den 5. maj er på plads. BBL- og DS-standere

udleveres til de deltagende.

 • Pinsefesten den 18. maj er også på plads.
 • Hjertestarteren skal ud og hænge igen. Det ordner Ib.
 • Nyt komfur er installeret i klubhuset.
 • Ib og Stig orienterer kort om 100 års jubilæet den 24. august. Det er

meningen, at BBL skal være synlige på havnen på dagen – evt. sejle

med ”turister”, juniorudvalget skal være synlige, ”åben-båd”, signalflag

og så videre. Om aftenen er der spisning og dans for alle. Annoncering

og tilmelding i god tid.

Peter J. foreslår, at toiletter og klubhus også skal stå åben for

interesserede.

 • Webmaster spørger om gamle referater kan slettes på hjemmesiden.

Bestyrelsen ønsker ikke at få gamle referater fjernet. Hjemmesidens

arkiv af referater må være foreningens digitale arkiv.

 • Nyhedsmail til nye medlemmer. Peter J. er begyndt at sende

velkomstmail ud til nye både i Bork Havn.

 • 100 års jubilæumsbog for Dansk Sejlunion lander snart i klubhuset.

Den må meget gerne læses, men må ikke forlade klubhuset.

 • Der foreslås, at en person fra Dansk Sejlunion kommer ud og fortæller,

hvad DS gør for medlemmer af DS. Ib ringer til DS og snakker med

dem om det.

 • Peter J. og Kim aftaler møde med webmaster for at knytte forbindelse

mellem vores egen hjemmeside og Facebook.

 • Mastekran er nu opsat og der er et par småjusteringer, der skal laves.
 • Der nævnes, om vi ikke kunne annoncere på havnen, hvornår turen går

gennem havet til Limfjorden. Mange har ikke taget turen før og er

nervøse ved at skulle afsted. Der opfordres til, at vi hver især snakker

med bådejerne om, hvornår der sejles. Vejret spiller som bekendt en

afgørende rolle for, hvornår der er sejltid….

 • Næste møde aftales indtil videre at være søndag den 2. juni kl. 19.00.
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.