referater

Bestyrelsemøde referat 20/08-2018

Til stede var. Leif, Niels, Mikkel og Bjarke
Ref. Bjarke

Opfølgning af sidste møde.
Der er ikke kommet et referat fra brugerrådsmødet. Der er heller ikke kommet dato på en tur rundt på
kommunens andre havne med autocampere.
Flere medlemmer og medlemmer fra bestyrelsen er stemte for forslaget om autocampere på havnens
område. Vi skal se positivt på at havnens liv vil blive øget og indtægterne herfra. Et muligt sted for placering
af autocampere kunne være i midterrabatten ved porten i den sydlige ende.
Bestyrelsen er meget enige om at ideen med at fjerne et bromodul på bro 4 og 5 er en stor fordel for
havnen og dens brugere.

Andre diskuterede emner.
Grillhuset på havnens område kører fortsat. En mulighed for en leverandør kunne være Anneberg limtræ.
Hvad er status på den nye bølgebryder? (Bjarke kontakter kommunen for status)
Over-et-mærket der står på land (tipperne) trænger til renovering. Mærket er næsten ikke synligt mere.
(Bjarke kontakter kommunen)
Der skal fornyes klapningstilladelse til uddybning af sejlrenden: Niels Kontakter kommunen.
Vindue i klubhus er utæt: Niels kontakter kommunen.
Lift til multiskuret. Der mangler skiltning og brugsvejledning til liften. Hvem har ansvaret for drift og
vedligeholdelse. Bjarke kontakter kommunen.
Per.hoegh@rksk.dk

Slidskeræs.
Ansvarlig for rundstykker, smør, pålæg, ost, juice, kaffe søndag morgen: Bjarke

Vinterarrangementer.
Mikkel og Bjarke har forslag til vinterarrangement.

Næste møde: mandag d. 1/10 2018 kl. 19:00

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.