referater

Bestyrelsemøde referat 19/11-2013

Deltagere: Ib, Kim, Peter J., Peter T. og Stig.

 

Peter J. har observeret et kraftigt el-forbrug for 1. kvartal 2013. 4.900 kr. er der brugt el for. Det er meget, og vi kan kun appellere til, at der bliver slukket for radiatorerne, når huset ikke bruges. Køleskab og fryser skal også tømmes umiddelbart efter afriggerfesten. Peter J. foreslår, at vi bør overveje at installere en varmepumpe.

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med generalforsamlingen. Forslaget går i sin enkelthed ud på, at indkaldelse til generalforsamling kommer til at ske via hjemmesiden. Forslaget præciseres og lægges på hjemmesiden efter 8. december 2013.

Danske Tursejlere har spurgt om BBL vil opkræve kontingent for deres medlemmer, der også er medlem i DT. Vi takker nej.

Peter T. spørger om ikke RIB’en kan forsikres gennem DT. Det vil Peter J. følge op på.

Der er pt. 139 medlemmer i BBL.

Anlægspuljen på max. 260.000 kr. bortfalder ved årsskiftet. Stig har netop kontaktet Jonas Caben om muligheden for at få ansøgningen forlænget. Han skriver tilbage, at han anbefaler os at vente til der foreligger en konkret lokalplan og så søge til den tid.

RKSK skal kontaktes vedr. lejekontrakt af klubhuset. Peter J. har været alle papirer igennem og har intet kunne finde fra hverken RKSK eller tidl. Egvad kommune. Stig kontakter RKSK.

Gamle regnskaber er gennemset og sat tilbage på loftet – måske vil vore efterkommere om 50 år gerne kigge dem igennem. 😉

Der afholdes stiftende generalforsamling i Bork Havn Sommeraktivitets-forening 25. november. Bestyrelsen er velkommen til at deltage.

Foreningens formål er at lave én aktivitetsdag årligt med minimum fem aktiviteter i en fem-års periode. Overskud fra salg går ubeskåret til foreningen, der kun kan bruge pengene på almennyttige formål omkring Bork Havn. Foreningen får et tilskud på 100.000 kr. fra hvidesande.dk mod at overholde ovenstående krav.

Klappebassin etableres i forbindelse med at lave Bork Havn mere turistvenlig. Bassinet skal placeres ovre omkring fiskehytterne. Ib tager til mødet den 25. november kl. 19.00 på BHE.

Der blev afholdt møde i klubhuset med udsendt medarbejder fra DS med temaet ”Hvad får jeg får min hund?”. Til mødet deltog 21 personer.

Julefrokosten den 8. december 2013 kl. 12.00 har Erland helt sikkert styr på.

Peter J. nævner, at Nets har varslet en stigning for indbetalinger. Det er dog småpenge.

Endelig har Ringkøbing-Skjern Produktionsskole en prototype klar – og Rita og Søren skal nu bare godkende den.

Der drøftes på mødet, om ikke man skulle lave et opslag på hjemmesiden med nye medlemmer. Peter J. vil meget gerne spørge nye medlemmer, om de er interesseret i, at der bliver slået op, hvem de er, i hvilken by, de bor, og hvad båden hedder, bådtype og bådplads. (Taljemål og sko-nr. Udelades).

Vi skal have webmasteren til at slette gamle sider med information, der ikke længere er gældende. Udvalg kontakter selv Jens Kr. og fortæller, hvad han skal fjerne.

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.