referater

Bestyrelsemøde referat 19/03-2012

Deltagere: Edith, Ib, Kim, Peter, Rudolf og Stig.

 

 

Den afgående kasserer, Rudolf, har gennemgået kasserer-jobbet med Edith Eskelund, der indtræder som kasserer efter ham. Rudolf gør opmærksom på, at der skal laves et bestyrelses-protokollat med underskrift-påtegning fra alle i bestyrelsen til Nr. Nebel Sparekasse, at Edith nu er ny kasserer.

Han gør i øvrigt opmærksom på, at CVR-registeret hvert år skal informeres om klubbens eksistens.

Herefter forlader Rudolf bestyrelsesmødet, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig således:

– Ib Sørensen, formand

– Peter Thorager, næstformand

– Edith Eskelund, kasserer

– Stig Madsen, sekretær

– Kim Fønss, bestyrelsesmedlem

I forbindelse med drøftelse af rengøring af klubhus foreslår Peter, at vi holder en rengørings-dag, hvor klubhus, stakit, bænke, grill og grillpladser får en omgang.

Det besluttes, at Peter sætter en seddel op samt opfordrer webmasteren til på forsiden af hjemmesiden at lave et opslag med rengørings-dag lørdag den 28. april kl. 10. Bagefter vil der være en pølse m.m. til ganen til dem, der har givet en hånd med.

Ved næste bestyrelsesmøde skal vi have på plads, hvad der skal laves – og hve,m der ordner hvad.

Stig skal sørge for at låne Sørens Rodalon-sprøjte.

Inden standerhejsning skal masten lakeres. Ib finder ud af, om vi har lak og slibepapir – og hænder til at slibe. Der skal også findes nogen til kaffe-holdet.

Der skal en ny vindpose til. Edith kontakter Rudolf for at høre, hvor den sidst er købt.

Pinse-festen skal da laves igen i år, men i mangel af festudvalg, må vi gøre det anderledes. Teltet lånes af TIF, Stig kontakter TIF for at sikre sig, at vi har den til pinse – og hvor mange den kan rumme.

Peter kontakter Pers Madbutik og hører, hvad det vil koste at få dem ud. (Måske var det noget at høre Grise-Arne!!!).

Måske skulle vi arrangere, at gæsterne skal købe drikkevarer af BBL også denne aften. Meningen er at springe amerikansk lotteri over – og vi vil derfor få brug for en form for indtægt denne aften.

Søren og Rita (RKSK) skal give grønt lys for placering af teltet.

 

Div. punkter til drøftelse på brugerrådsmøde den 29. marts (Ib har notat med flere):

Peter spørger, om det kan være rigtigt, at vi kun skal have 6 amp. sikringer, når vi skal til at betale for strømmen?

Skal vi ikke have nedslag i havnelejen, når der nu kommer afregning for el? Der var vel nogle kWh indeholdt i tidligere havneleje? BBL foreslår, at man går tre år tilbage og kigger på forbruget og dividerer ud på antal udlejede pladser som gennemsnitsberegning.

Det ville være på plads med en diesel-tank på havnen – specielt nu, hvor der på tankstationerne kun sælges bio-diesel.

Miljøstation til tømning af holding-tank ligeledes.

Tidligere, hvor der var tvungent medlemskab af BBL, var der over 200 nøgler til klubhus og bad ude blandt havnens brugere. Der er sikkert mange af dem, der har forladt havnen i tidens løb, der ikke har afleveret nøgler. Derfor synes det naturligt at få dem udskiftet.

Når sæsonen startes vil vi gerne, at gamle både på vogn/stativ ikke holder rundt omkring på havnen. Ligeledes at tomme stativer/vogne samt opklodsning fjernes, når båden er i vandet.

Næste bestyrelsesmøde den 16. april kl. 19.00 på Bryggen.

 

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.