referater

Bestyrelsemøde referat 19/01-2014

Deltagere: Ib, Kim, Peter J., Peter T. og Stig.

 

Regnskabet gennemgås og der lægges budget 2014. Det foreløbige regnskab giver et overskud på godt 20.000 kr.

Der er i efteråret 2013 oprettet en forening (BHS – Bork Havn Sommeraktivitets-forening) med det ene formål at lave en årlig aktivitetsdag med fokus på det maritime. Bestyrelsen består af Lars Bægaard fra Efterskolen, formand, Erland fra BBL, kasserer, Franziska fra Handelsforeningen, sekretær.

  1. januar 2014 afholder RKSK møde vedrørende transport at vogne på havnen. Ib og Stig deltager.

Der er afsat penge og igangsat et ”fiske-klappebassin” på Bryggen.

Samtidig er der også nedsat arbejdsgruppe omkring legeplads på Bryggen. Fra BBL er ikke mindre end fire medlemmer repræsenteret – flot!

Uddybnings-firmaetAllan Juul er hyret ind til at skifte fortøjnings-pæle.

Stiger på havnen. RKSK og de tre havnefogeder har set en prototype – og efter lidt ændringer er den godkendt. Det forventes, at de kan være klar til opsætning primo marts.

Efterskolen og BBL arbejder med forslag til et masteskur, der også kan fungere som efterskolens og juniorafdelingens opbevarings-rum. Samtidig tegnes omklædnings-rum og toiletmulighed ind i projektet. Samtidig arbejdes på, at der i samme bygning vil være et udkigstårn på taget af hensyn til turister. Når vi har tegninger klar, vil kommunen blive draget ind i sagen. Formålet er at komme af med containerne og skabe ordentlige omklædningsforhold for de unge mennesker.

Dato for BBLs generalforsamling 2014 aftales sat til 15. marts kl. 13.00. Peter J. vil spørge Orla H. om han vil være dirigent. Bestyrelsen mødes denne dag kl. 11.30 i klubhuset på Bryggen.

Husk at notere forslag til vedtægtsændringer på indkaldelse.

Der er forslag om at få sat kortlås på døren til BBLs klubhus i samme forbindelse med kortlåse på baderummene. Peter T. kontakter BEAS.

BBL har 40 års jubilæum i 2014. Jubilæet tænkes holdt samme weekend som slidskeræs-dagen den 23. august. Bestyrelsen foreslår et arbejdsudvalg nedsat, hvis der skal holdes et jubilæum.

Næste bestyrelsesmøde holdes hos Ib den 9. februar, hvor Peter J. og Stig har regnskab og dagsorden klar.

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.