referater

Bestyrelsemøde referat 18/02-2015

Deltagere: Kim, Niels, Peter J. og Stig. Gæst: Lars Bægaard

 

Lars Bægaard, fra Bork Havn Efterskole deltager i bestyrelsesmødet for at orientere om Multiskuret. Der bliver afholdt offentlig licitation meget snart, og herefter kan byggeriet sættes i gang. Man forventer at tage første spadestik medio april. Omkring Skt. Hans vil udkigstårn, lagerrum mv. stå klar. Toilet-afdeling skal være klar til indvielse 22. august (slidskeræs-dagen). Efter endt orientering forlader Lars mødet.

Niels nævner et par kurser afholdt af DS – og spørger, om nogen kunne være interesseret i at deltage.

Desuden spørger Niels, om nogen vil med ham til DS-generalforsamling i Horsens den 21. marts.

Leon Träger fra DS har rettet henvendelse til Niels, om at han gerne vil deltage i det første bestyrelses-møde efter generalforsamling.

Niels har modtaget nyt udkast til lejekontrakt fra RKSK på klubhuset på Bryggen. I den nye kontrakt er vi sikker på at have huset i fem år frem – fra 1. januar 2015 til 1. januar 2020. BBL kan dog opsige aftalen med eet års varsel. Prisen er 140 kr. pr. medlem. El er inklusiv i prisen. Bestyrelsen finder kontrakten OK.

RKSK’s Daniel Vestergaard har været ude og se klubhuset og kan godt se – og har accepteret – at de utætte vinduer skal laves. Det bliver gjort i løbet af foråret.

Husudvalg kan nu gå i gang med at lave forslag til indretning af klubhuset. Bestyrelsen skal godkende forslag, inden arbejdet sættes i gang.

Sejlbåden Margrethe. Gert Jensen har givet tilsagn om at ville hjælpe med forårsklargøring af båden. Herefter må et Margrethe-udvalg tage over. Stig vil arbejde videre med sagen.

Kim foreslår, at Margrethe bruges om tirsdagen til forældre-sejlads for de forældre, hvis børn er ude og sejle. Det skal tænkes som en form for skole-sejlads.

Niels vil ringe til Peter T. for at høre, hvordan det går med vindmåleren.

Ungdoms-afdelingen vil gerne have både til de større børn og unge mennesker, der kan sejle stærkt. Kim vil gå i dialog med DS om egnede bådtyper – og om DS har både til låns/salg. Et samarbejde med Ringkøbing kan komme på tale.

Peter J. gør opmærksom på, at det er et problem, at BBL har kontingent-periode fra 1/4-31/3 og Codan fra 1/1-31/12. Derfor vil han rette henvendelse til Codan og høre om muligheder for at Codan kører med samme termin som BBL.

Bestyrelsen mødes i klubhuset kl. 11.00 den 14. marts 2015 og holder møde inden generalforsamlingen.

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.