referater

Bestyrelsemøde referat 17/08-2017

Referent: Bjarke Bendixen
Til stede ved mødet var: Niels Bliddal, Søren Olav Smedegaard og Bjarke Bendixen.

Der blev diskuteret muligheder for støtte til klubben, heriblandt til juniorafdelingen. Formand Niels Bliddal præsenterede et ansøgningsskema om tilskud til klubben i forbindelse med opførelsen af nye møller ved Holmen og Lønborg Hede.

Bjarke Bendixen ytrede ønske om køb af ekstra topmaster til klubbens Tera joller da de eksisterende var brækket under sejlads. Ydermere havde juniorafdelingen brug for nye bedre redningsveste og en mere pålidelig gummibåd. Det blev aftalt at Jens Andersen og Bjarke Bendixen skal ansøge penge til 20 stk redningsveste og en ny gummibåd og ligge et budget hertil.

Nye afmærkninger til den uddybede sejlrende vest for stenbøjen er endnu ikke lagt ud. Niels Bliddal kontakter havnefogeden om status herom.

Afriggerfest er forløbelig fastlagt til fredag d. 27-10-2017. Der skal selv medbringes mad til grillen. Klubben giver drikkevare.

Der bliver muligvis sociale aktiviteter i klubhuset i vinterhalvåret, som i sidste sæson. Mulige emner og foredragsholdere fastlægges senere.

Ønsker medlemmerne i klubben en julefrokost i år blander bådelaugets bestyrelse sig ikke i dette. Dette står for medlemmernes egen regning og arrangeres selvstændigt.

Lørdag d. 23 september kl. 16 er der præmieoverrækkelse for de både der har deltaget i kapsejlads i årets løb. Kage og kaffe vil blive serveret.

Næste bestyrelsesmøde vil foregå torsdag d. 16-11-2017

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.