referater

Bestyrelsemøde referat 16/11-2017

Til stede var: Niels Bliddal, Søren Smedegaard og Bjarke Bendixen
Referent: Bjarke

Siden sidst:
Ekstra afmærkninger mellem renden og stenbøjen blev ikke lagt ud i efteråret. I foråret bliver havnefogeden bedt om at ligge ekstra afmærkninger ud.

Forladte både på og i havnen:
Bestyrelsen er enige om, at forladte og misvedligeholdte både på havnes område ikke er tilfredsstillende. Det handler konkret om både, der ligger i havnes bassin og står på vinterpladsen. Her er der flere både, der ligger forladte hen med åbne luger, sejl der hænger i laser og glasfiber der er råddent. Tegn der tyder på der ikke er nogen der vil kendes ved bådene. Bestyrelsen vil kontakte Ringkøbing Skjern kommune og orientere dem om sagen. Bestyrelsen vil gerne have klarhed om alle både i havnen har en ejer, og om der er betalt. Bestyrelsen vil også gerne vide, hvad kommunens holdning er og hvad de kan gøre ved sagen.

Rekruttering af Seniormedlemmer:
På klubbens sidste generalforsamling kom det frem antallet af senior medlemmer er faldende. Bjarke ønsker at bestyrelsen skal gøre noget mere for at få flere seniorer medlemmer BBL. Der blev diskuteret flere metoder til at rekruttere flere medlemmer.

 • Skolesejlads i medlemmernes egne både.
 • Skolesejlads i indkøbte skolebåde.
 • Deltage ved en årlig foreningsmesse i Nørre Nebel som reklamesøjle.
 • Reklamere for BBL
 • Finansielle fordele for bådplads i havnen.

Bestyrelsen er enige om at, der skal gøres noget for at øge medlemstallet. Men der er uenighed om, hvordan det skal foregå. Der er ikke flertal for at bruge større økonomiske midler på, at rekrutterer nye medlemmer i form af reklame og indkøb.
Bjarke vil kontakte Ib (Nymindegab) og høre om interessen for skolesejlads i Margrethe de seneste år.
Bjarke vil ligeledes kontakte Amtoft og høre dem om, hvordan de fik fremgang i deres klub.

Ungdomsafdelingen:
Ungdomsafdelingen holder evaluering møde torsdag d. 22/11 2017. Her bedes de skrive ned, hvilke indkøb de ønsker i sæsonen 2018.

Vinteraktiviteter:
Der vil blive afholdt 2 foredragsaftner i vintersæsonen (17 januar og 21 februar).
Mulige emner til foredrag:

 • Pilot fra redningshelikopteren.
 • Besætningsmedlem fra inspektionsskib (Grønland)
 • Marinehjemmeværnet.
 • El ombord.
 • Metrologi.
 • Plan for Bork havn (kommunen).

Næste møde er torsdag d. 4 januar 2018 klokken 19:00 i klubhuset.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.