referater

Bestyrelsemøde referat 12/08-2010

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.

 

 • Kommunen har luftet tanken om, at der vil blive tale om opkrævning af havneleje for klubbens jolle, Andelskassen. Bestyrelsen vil foreslå, at jollen bliver lagt et sted, hvor det alligevel ikke er muligt at leje en plads ud – f.eks. mellem ny og gammel havn, hvor den gamle bro er flydebro og den nye er fast bro. Her vil det være umuligt at lave en bådplads til udleje.
 • Tre mand fra bestyrelsen deltager ved brugerrådsmødet den 9. september.
 • Det besluttes at få installeret digitalboks samt betale TV-licens, så det fremover er muligt at se fjernsyn i klubhuset. Det tager Rudolf sig af.
 • RKSK har givet afslag på økonomisk bidrag til de grillpladser, der etableres i 2010. Det er man naturligvis ærgerlig over – især fordi pladserne bliver flittigt benyttet af brugere, der ikke har bådplads i havnen.
 • Lås på bommen. Sagen arbejdes der videre på.
 • Sejlerens Logbog. Kim har talt med ansvarshavende på bladet, og kan konstatere, at det er gamle billeder, man har i arkivet. Han vil i øvrigt efterlyse, hvad det koster at være i bladet.
 • Uddybning af havn og rende. Kommunen har intet oplyst mht. hvornår der sker noget i sagen.
 • Den store mastekran får afmonteret skinnen, der bliver monteret en ny – og sandelig om ikke også der bliver lagt en skrå udlæggerarm på, så den bliver mastepåsætnings-venlig!!!
 • Bork får ikke nyt toilethus i 2010. Til gengæld anmoder RKSK om et forslag til, hvordan BBL kunne tænke sig et toilet- og badehus kunne laves.
 • I Hvide Sande (gammel havn) er gæster fra Bork blevet opkrævet havneleje. Det skal der netop ikke betales de første tre overnatninger, da Hvide Sande – i lighed med Bork, Ringkøbing og Stauning – er medlem af Frihavns-ordningen (FH). Desværre havde pågældende ikke et FH-mærke på båden, hvorfor havnefogeden handlede ud fra, at der skulle betales havneleje. Stig vil tage en snak med bådklubben i Hvide Sande for at se, om det ikke kan aftales, at der ikke opkræves havneleje, når blot man kan se, at båden er hjemmehørende i Bork.
 • Bestyrelsen aftaler at samle punkter til behandling på mødet med RKSK.
 • Næste møde 2. september kl. 19.00 i klubhuset på Bryggen.

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.