referater

Bestyrelsemøde referat 12/04-2010

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.

 

 • BBL har tegnet medlemskab i Dansk Tursejlerforening. Medlemmerne opnår hermed rabat, hvis de melder sig ind i foreningen.
 • Tilbagebetaling af dobbelt kontingent. Der opnås enighed om, at der betales halvt seniorkontingent tilbage for 2007, 2008 og 2009. Medlemmer, der mener at komme i betragtning kan henvende sig til bestyrelsen.
 • Motorjollen Andelskassen. Reklamesponsoratet fra Andelskassen drøftes igennem – og ingen ved rigtigt, hvad der i tidernes morgen er sponsoreret samt hvor mange år, aftalen skulle løbe over. Til gengæld er der bred enighed om, at det er meget længe siden – og at BBL med god samvittighed kan tilbyde reklamen til anden side. Nr. Nebel Sparekasse eksempelvis.
 • Der er ikke betalt TV-licens for fjernsynet på Bryggen. Det er også lige meget, for det er ikke længere muligt at se TV deroppe qua der ingen boks er til digitalt signal.
 • Internet på havnen. Kommunen er blevet hørt, om de evt. ville opsætte trådløst netværk til havnens brugere. Hos kommunen mente man, at det var en al for dyr løsning, når man i dag blot kan sætte et USB stik i sin computer og komme på nettet.
 • Til nye sejlere drøftes, hvorvidt BBL skal omdele en flyer med havnens faciliteter og klubbens aktiviteter. Hertil kommer spørgsmålet, om RKSK sender materiale ud, når der udlejes en plads til nye lejere. Ligeledes om der bliver uddelt nøgle til BBL. Stig vil spørge RKSK eller Søren.
 • Standerhejsnings-sangen er svær at synge, og mange kender den ikke. Johannes vil prøve at se, om han kan finde en sang, der er bedre egnet.
 • Årets sejler. Mikkel og Daniel fra Hobie 405 kontaktes af Ib, så de kan få overrakt gaven på dagen.
 • Signalmasten bliver rejst i uge 17.
 • Rengøring af klubhus. Martha har frasagt sig erhvervet. Ny rengørings-kone/mand er efterlyst én gang i Styrbork, men der annonceres atter i nr. 2-2010.
 • Den gamle, overdækkede grill ligger og flyder omme i vogngården. Søren vil blive spurgt, om der er andre af havnens brugere, f.eks. husbådene, der vil have den. Ellers vil den blive kørt væk.
 • Vindmåler vil blive opsat på den store kran af Johannes og Rudolf.
 • Ib har fået en henvendelse fra en forening ved navn fjordens-motorbaadsklub.dk. De er 22 medlemmer, og vil gerne inviteres med til pinsefesten i Bork. Der bliver sendt indbydelser ud til formændene for sejlklubberne i henholdsvis Hvide Sande og Ringkøbing med besked om at viderebringe indbydelsen og hænge den op i opslagsskabe. Herefter kan folk tilmelde sig.
 • Mastekran. Ib har i sin frustration over RKSK’s tøven med at renovere såvel manuelt betjent kran samt forbedring af mastepåsætning på portalkran – og med de priser RKSK har oplyst BBL, det vil koste at lave – kastet sig over tegnebordet og lavet et forslag, der går på at lave en lang, bro i den sydvestlige ende af havnen med en kran på til løft på ca. 250 kg. Her er let adgang for de lange master, mulighed for at lave en tømnings-station for holding-tanke, fred for ind- og udgående trafik af havneindløbet, mulighed for at virke som servicekaj og gæstekaj. Desuden skal der i forvejen bankes pæle ned her for at undgå at både driver ind i stenene i hårdt vejr, så alt i alt en god idé.

 

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.