referater

Bestyrelsemøde referat 10/12-2018

Til stede var: Kim, Mikkel, Niels og Bjarke
Referent: Bjarke

Rykker skal sendes til kommunen angående svar på tidligere sendt email. Det omhandler bølgebryderen,
fjernelse af broer, over -et mærke på tipperne og misvedligeholdte både på havnens område. Bjarke tager
sig af det.
Jysk energi har tilbudt klubben tilskud hvis der købes strøm af dem. Projekt stemt ned.
Der skal kordineres hvad klubben vil stille op med Vild med Vand. Kim tager kontakt til Stig Madsen og
kordinerer. Der planlægges et minifolkemøde i Ringkøbing Skjern kommune, hvor klubben kunne have
interesse. Sag givet videre til Vild med Vand gruppen.
Bestyrelsen diskuterede om klubben ville indstille en person eller personer til Dansk sejlunions
klubudviklingspris. Mikkel laver materiale og sender videre til Niels.
Nyt regelsæt for brug af klubbens ledsagebåde:
– Ekstra sejladser i ungdomsafdelingen, udover faste træningsdage kan aftales fra dag til dag.
Brændstof til ekstra træning betales selv.
– Der skal være min 5 medlemmer af BBL, som tager på vandet.
– Der skal være minimum 2 joller ude at sejle. Kølbåde ikke inkluderet.
– Sejladsen skal overholde juniorafdelingens sikkerhedspolitik.
– Derudover kan kapsejladsafdelingen bruge ledsagebåde ved arrangementer, og som er i
overensstemmelse med deres sejladsbeskrivelse.
Der undersøges om det vil være muligt at lave online tilmelding til klubben på via hjemmesiden. Mikkel
snakker med webmaster om det.
Klubbåden Margrethe (Nordwest 24) vil i det kommende år stadig fungere som skolebåde. Bestyrelsen
enige om at juniorafdelingens sejlere må låne båden til at deltage i kapsejladsafdelingens arrangementer.
Det vil øge fastholdelsen af det ældre sejlere og give dem nye udfordringer. Ungdomsafdelingens trænere
udpeger hvem der forsvarligt kan sejle båden.
BBL afholder generalforsamling lørdag d. 16 marts 2019. Yderligere information kommer senere.
Dansk sejlunion afholder generalforsamling d. 23/3 2019
Angående købet af ny ledsagebåd er det ikke en enig bestyrelse der har godkendt købet.

Næste møde: 21/1 2019

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.