referater

bestyrelsemøde referat 10/08-2014

Deltagere: Kim, Niels, Peter T. og Stig.

 • Kim nævner, at juniorudvalgets trænere gerne vil bruge RIB’en til anden vandsport for juniorudvalgets medlemmer et par weekender om året, når vejret tillader det. Bestyrelsen synes det lyder som end god ide og et friskt initiativ. Kim vil dog gerne lige have det på plads med forsikringen, inden der gives grønt lys.
 • I forbindelse med opførelse af grillhytte vil Niels prøve at snakke med lokal tømrer, hvorvidt han har kendskab til ansøgning hos Naturstyrelsen – og i samme forbindelse evt. indhente nogle forslag til udseende og priser.
 • Som tidligere nævnt dur den indkøbte vindmåler ikke. Peter T. vil prøve at se, om der findes en kvittering – og derefter prøve at få pengene tilbage. Arne Simonsen har monteret trådløs vindmåler på råen ved signalmasten. Skærmen er monteret i kran-skuret.
 • NW 24-sejlbåden skal som tidligere nævnt bruges bl.a. til de store junior-sejlere, men også til medlemmer, der gerne vil lære/prøve at sejle sejlbåd. Kim vil drøfte det med Gert, hvordan man evt. skruer ”skolesejlads” sammen. Der skal også udpeges nogle skippere til båden.
 • I forbindelse med 40 års jubilæet har Peter T. skrabt 2.750 kr. sammen fra sponsorer – og forventer lidt flere, der endnu ikke er vendt tilbage. Disse sponsorer skal naturligvis nævnes på festdagen – og efterfølgende også på vores hjemmeside.
 • Peter T. vil kontakte webmaster for at få ham til at sende en reminder nyheds-mail ud til vore medlemmer om sidste tilmelding til jubilæums-festen.
 • Stig kontakter havnefogeden vedr. fedtede og beskidte vandslanger, manglende beslag på stiger, tovværk langs broer, forslag om at skifte wire på mastekran, så udlægger-arm kan nå ned til broen (arbejds-højde), mulighed for langskibs-pladser, spørgsmål vedr. hvorvidt afregning på el-målere passer og om han/kommunen barsler med øvrige tiltag på havnen.
 • Niels lover at undersøge, hvor langt man er med multiskuret.
 • Stig skal have sat en skrivelse sammen vedr. havnegebyr for at ligge på hav-siden i Hvide Sande. Skrivelsen rundsendes til bestyrelsen – og derefter til Ringkøbing Sejlklub, som gerne vil være medunderskriver.
 • Samtidig kunne man ønske udvidede slusetider i ugerne før og efter industriferien.
 • Bestyrelsen savner samarbejde med de øvrige havne for at stå stærkere overfor RKSK – og samtidig brainstorme på gode ideer for tiltag her i fjorden – bl.a. 2 m rende til Nymindegab og måske en bro ved campingpladsen i Skodbjerge.
 • Næste møde 7/9 kl. 19.00 i klubhuset.
  Ref. Stig Madsen
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.