referater

Bestyrelsemøde referat 09/01-2012

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.

 

 

 • Mødet indledes med projekt klubhus. Ib har sendt mail rundt med tegninger af klubhus, hvor underetagen består af off. toiletter, bad og WC til medlemmer samt rum til juniorsejlere og masteskur. Overetagen indeholder klublokale og i konstruktionen er et udkigstårn til offentligheden. Grunden til, at der atter tegnes og og regeres, er, at der gennem et samarbejde mellem RKSK og Bork Havn åbnes op for mulighed for ændring af lokalplan samt nye tilskudsmuligheder. Tegningen skal fungere som principtegning for to arkitekter, der er tilknyttet arkitektskolen i Århus, hvor de skal tegne, projektere og lægge budget ud fra vort behov. Når der er kommet udkigstårn på for offentligheden, skyldes det udelukkende, at der åbnes for yderligere tilskudsmuligheder.

Bestyrelsen synes som udgangspunkt godt om projektet, men der bliver spurgt, om der er givet tilsagn om størrelsen på tilskuddene, da dette byggeri rækker langt over klubbens princip om, at der max. må bruges 500.000 kr. af klubbens midler til byggeriet.

Hertil er svaret nej – men RKSK vil hjælpe med at søge fonde, og det er gjort klar for såvel arbejdsgruppen for Bork Havn samt arkitekterne, at BBL ikke kan byde ind med mere end 500.000 kr. til byggeriet.

Det aftales, at sende Ib’s tegninger til arkitekterne sidst i januar, de vil så kaste sig over projektet i februar – og endelig er planen, at vi til generalforsamling kan fremlægge tegninger og budget. Diverse tilskud fra fonde vil der blive arbejdet på i mellemtiden.

Endelig skal nævnes, at BBL har bidraget økonomisk til ændring af lokalplanen sammen med Bryggeforeningen, Fiskeriforeningen samt private interessenter. Denne plan kan meget vel først være godkendt sidst på året 2012. Ligeledes gælder ansøgninger hos fonde, som også først kan være i hus, når lokalplanen evt. er førstegangsbehandlet og godkendt. Derfor er det tvivlsomt om vi får taget det første spadestik i 2012 – men spændende, det er det…

Falder projektet har vi det klubhus, som Johannes har tegnet, at tage fat på.

Som slutbemærkning til dette meget lange punkt bør nævnes, at det til syvende og sidst er medlemmerne, der skal beslutte, hvorvidt der skal bygges klubhus eller ej. Blot kan man sige, at det er mens RKSK ønsker at hjælpe med at skaffe midler til såvel udvikling af området som et klubhus, som også offentligheden kan få glæde af, at man skal handle!

 • Der afholdes generalforsamling i Limfjords-kredsen under DS den 31/1 – det deltager vi ikke i.
 • Ligeledes deltager vi heller ikke i DS’ generalforsamling.
 • Danske Tursejlere afholder klub-seminarer rundt om i klubberne for kr. 1.500,-. Eet af vore medlemmer har indsendt skriftligt forslag, om det ikke var en god idé.
 • Strømkabel med måler. RKSK meddelte på brugerrådsmøde i efteråret, at der generelt bliver brugt meget strøm i havnene – Bork slår dog alle rekorder – og bruger dobbelt så meget som de andre havne. Over 100.000 kr. Derfor lancerede de et strømkabel med indbygget måler, som bådejerne skulle have mod et depositum på 1.000 kr. Bestyrelsen gik til modangreb efter at være sendt til tælling over denne udmelding. Ole Kamp fra RKSK, politisk ansvarlig, blev indkaldt til et møde, hvor han grundigt blev orienteret om alle ulemperne ved dette stik – og om fordelene ved at opsætte kort-automater, som også kan fungere som betalings-bom ved trailer-rampe, afgift for autocampere osv. osv. Han ville undersøge sagen – og pr. dags dato er situationen den, at sagen er sat i bero. Ib får besked 11/1. En stor tak til eet af vore medlemmer som har båret til bålet ved selv at kontakte RKSK og give vores holdning opbakning.
 • Opkrævning af kontingent. RKSK oplyste tidligere på året, at de ikke var meget for at foretage opkrævning for vore medlemmer, når der ikke er medlems-pligt længere. Man undrer sig over, at kommunen opkræver kontingent for andre foreninger – som f.eks. antenneforeninger. Rudolf, som har gjort et KÆMPE arbejde med at få oprettet vore medlemmer i egen database med opkrævning, forsikring osv. indbygget, oplyser, at det for så vidt er i orden, at vi selv opkræver. Han påpeger dog, at det er vigtigt, kommunen oplyser os, når folk rejser, kommer til eller skifter bådplads – samt oplysninger vedr. ansvarsforsikring.
 • Regnskab for 2011 samt budget for 2012 gennemgås. I 2011 har vi haft 170 ordinære medlemmer, 6 passive og 13 juniorer. Overskuddet er meget flot – 46.004,83 kr.!
 • Jens Kr Ladefoged har overtaget roret som webmaster efter Hans B. Hansen.
 • Bestyrelsen vedtager i samme forbindelse, at aktiviteter fremover skal lægges på hjemmesiden. Hermed er der ingen grund til at udsende Styrbork tre gange om året, men kun én gang – og det vil blive i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.
 • Bestyrelsen arbejder med at holde en klubaften i løbet af februar måned. John Kalechesmed og Peter Elektro vil gerne fortælle om kalecher og strøm i båden. Ib kontakter dem og vender tilbage med en dato.
 • Ib har læst vedtægterne for havnen igennem – og fundet, at RKSK ikke hæfter for skader på både i forbindelse med brud på fortøjningspæle (§8, stk. 5). Dét synes vi ikke om, netop fordi pælene er ved at være dårlige – og det ER blevet påpeget overfor kommunen, at de bør få dem skiftet.

 

 

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.