referater

Bestyrelsemøde referat 05/01-2010

Deltagere: Ib, Johannes, Leif, Rudolf og Stig.

 

  • Mødet indledes med at gennemgå endeligt regnskab for 2009 samt lægge budget for 2010.
  • Klubkontingent. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå et medlemskontingent på 610 kr., ansvarsforsikring 207 kr., opkrævning fra RKSK på 17 kr. – i alt 834 kr. (Blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde).
  • Generalforsamling besluttes afholdt 13. marts 2010 kl. 14.00 i klubben på Bryggen.

 

Vedtægtsændringer vedr. flere både og generelle ændringer diskuteres videre og den endelig ordlyd for ændringer bliver:

  • 4 linie 5 ændres til:

En fartøjsejer med een bådplads i Bork Havn kan ikke være passivt medlem.

Som ejer og bruger af mere end eet fartøj opkræves for hvert af følgende fartøjer passivt medlemskab samt kollektiv ansvarsforsikring.

 

  • 5 linie 8 ændres til:

En fartøjsejer er pligtig til at have ethvert af sine fartøjer ansvarsforsikret, og ved påkrav fra bestyrelsen kunne dokumentere dette.

 

  • 5 linie 2:

Kontingentet opkræves for aktive og passive årsvis forud i juni måned ændres til:

Kontingent for aktiv eller passiv medlemskab opkræves som tillæg til indbetaling af pladsleje udsendt af Ringkøbing-Skjern kommune.

 

  • 5 linie 3:

Egvad kommune ændres til Ringkøbing-Skjern kommune.

 

 

  • I forbindelse med vedtægtsændringerne vælger bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.
  • Næste møde finder sted den lørdag den 27. februar 2010 kl. 13.30 i klubhuset på Bryggen.

 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.