referater

Bestyrelsemøde referat 04/01/2015

Deltagere: Kim, Peter J og Niels

Fraværende: Stig, Peter T

 

 

Multiskuret er blevet endelig finansieret – se vedlagte notat fra Suzi. Vi regner med indvielse ved Sct. Hans.

Formanden er blevet kontaktet af en arrangør af en ungdomsmesse i Nørre Nebel, som skal afholdes i løbet af foråret. BBL vil gerne stille med en stand. Vi vil blive kontaktet senere for tidspunkt mv.

Sidste mødereferat blev gennemgået med følgende kommentarer. Niels arbejder videre med lejekontrakten for klubhuset – mødet med de andre klubber omkring fjorden er endnu ikke arrangeret.

Niels og Stig har deltaget i Dansk Sejlunions klubkonference 2014 i Vingstedcentret d. 21-22 november sammen med 270 andre klubrepræsentanter med meget fin udbytte. Konferencen var med foredrag i plenum og med valgfri deltagelse i forskellige workshops. Vi deltog i følgende: 1) Vild med vand – ”velkommen på havnen”, 2) Nye vinde – ”Strategi for ledelse, organisation og fællesskab, 3) Synlighed – ”Sejlklubbens lokale markedsføring”, 4) PULS i Sejlklubben. Vi har fået inspiration for vores videre arbejde i bestyrelsen.

Vi diskuterede også forskellige versioner af BBL’s vision og slogans som kan bruges i forbindelse med markedsføring af vores fællesskab på havnen.Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Stig og Niels har været til brugerrådsmøde for havnen i Bork. Se referat på hjemmesiden under Brugerrådsmøder. Udenfor dette referat luftede Ole Kamp muligheden for at sælge vores klubhus. Formanden er ved at undersøge, hvordan vi står juridisk m.h.t. fritidsloven mv. gennem Dansk Idrætsforbund.

Niels har udarbejdet et skitseforslag på, hvilke funktioner klublivet i BBL er afhængig af at der bliver udført. Der er udarbejdet en liste med 13-15 punkter, som der skal findes en ansvarlig for at lede sammen ved hjælp af medlemmer fra klubben. Forslaget finpudses til næste bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kan komme med forslag til navne for de enkelte funktioner.

Niels skriver et nytårsbrev, som ligges ud på hjemmesiden.

Et foreløbig regnskab for 2014 blev gennemgået af kassereren.

Containerne på havnen skal flyttes inden byggeriet af Multiskur kan begynde

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til søndag d. 25. januar 2015 kl. 19:00 hos Peter J, Tarm.

 

Ref. Niels.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.