referater

Bestyrelsemøde referat 01/10-2018

Til stede var: Leif, Mikkel, Niels, Kim og Bjarke
Referent: Bjarke

Siden sidst
– Niels har snakket med havnefogeden om klappetilladelse. Søren meddeler at der er styr på den sag.
Søren har også nye over-et mærker til tipperne. Der er taget kontakt til kommunen ang. utæt
vindue.
– Anne Skovbølling overtager posten som webmaster.
– Vi kører videre med processen om autocampere på havnen. Grillly kunne evt. opføres i samme
omgang, så alle på havnen kunne have glæde af bygningen.
– Bjarke har sendt mail til kommunen ang. bølgebryder, fjernelse af bromoduler, over-et mærke på
tipperne, lift ved multiskuret og misvedligeholdte både på havnen. Der er ikke modtaget svar og
rykker er sendt!
Indkomne forslag
– Anne Skovbølling anmoder bestyrelsen om at indstille hende til DS’s bestyrelse, med henblik på
genvalg. Klubben giver hende opbakning til dette og Niels indstiller hende når DS’s
generalforsamlinger nærmer sig.
– Vinterarrangement kunne arrangeres hos maritim viden i Hvide Sande. Et par gange i vinter vil
kapsejladsudvalget invitere til fællesaften med relevante kapsejlads emner.
– Bjarke vil gerne have skærpet reglerne om brug af klubbens ledsagerbåde. Klubbens ledsagebåde er
til officielle træning og arrangementer i klubbens juniorafdeling og kapsejladsafdeling. Og
selvfølgelig til assistance til andre i nød. Ikke til privat brug. Det vedtages at klubbens ledsagebåde
ikke må bruges til privat brug. Juniorafdelingen må bruge bådene til officielle træning. Ekstra
træning skal meddeles enten på hjemmesiden eller Facebook en måned forud. Træningen sker
under juniorafdelingens sikkerhedspolitik og forudsætter at der minimum er en klubbåd til stede.
– Bjarke meddeler at han ikke ønsker genvalg til bestyrelsen ved næste generalforsamling. Han
ønsker at bruge sin energi på frivilligt arbejde i kapsejladsudvalget. Dette tages til efterretning.
– Kim overtager Leif’s plads i bestyrelsen efter sygemelding.
Næste møde er d. 10/12 2018 kl. 19:00 i klubhuset.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.