referater

bestyrelsemøde referat 01/07-2014

Deltagere: Kim, Niels, Peter J., Peter T. og Stig.

 

Kassereren meddeler, at vi pt. Har 131 medlemmer.

Niels har haft møde sammen Ib S. (BBL) og Daniels Vestergaaard (RKSK) vedr. udskiftning af vinduer i klubhuset. Der gives tilsagn om, at det vil blive gjort inden for et år. Vi vil dog gerne, at arbejdet udføres inden 1. maj 2015.

Lejekontrakten for klubhuset bliver også diskuteret – og man forventer at have noget klar fra kommunen i løbet af sommeren.

Penge til renovering af toiletter anses for værende umuligt.

I forlængelse heraf drøftes, at man kunne lave de to baderum om til familierum ved at udskifte skiltene. Samtidig vil man ret nemt lave låseanordning ind til badeafsnittene, så det stadig er muligt at komme på toilet. Bestyrelsen mener, at maling, nyt lys, evt. pusleborde vil give de to rum et løft.

Kim foreslår, at vi melder os ind i Lejernes Lands Organisation (LLO). De kan bistå med retshjælp, hvis det viser sig nødvendigt.

Niels har talt med Suzi Apelgren vedr. grillhytte. Han vil vende det med hende igen, bl.a. for at få at vide, hvem hos kommunen man skal henvende sig til for at få lov at bygge en sådan.

Peter T. har talt med nogle fra Skavenhus, hvor man netop er ved at opføre en grillhytte. Trods megen frivillig arbejdskraft løber den alligevel op i 90.000 kr.

Betonkajen omkring den store kran skal renoveres. Stig lover at tale med Rita for at høre om det nu også er den rigtige løsning. Der er efterhånden brugt mange penge på den kran – og tiden er måske til at skifte den helt ud med én, vi selv kan betjene. Den skal i så fald placeres på P-pladsen ovre ved Bryggen.

Vindmåler ikke monteret endnu pga. mulig defekt. Peter T. vil prøve at ringe til Deltafix, som netop har annonceret i Sejler. Han vil høre, hvad de kan tilbyde.

Niels gør opmærksom på, at der i DS afholdes klubkonference den 22. november. 3-4 stk. tilmeldes af Niels.

Nyt forslag rundsendes til bestyrelsen af skilt til placering på facaden af klubhuset med klubbens navn.

Efter endt pumpning af sejlrenden, synes man nu ikke, at dybden er OK. Peter T. og Stig vil pejle snarest.

40 års jubilæum. Peter T. kontakter én, der har forbindelser til musikere. Musikanten fra 100 års jubilæet er optaget til anden side. Teltet til slidskeræset skal stå ovre på den store P-plads, mener vi. Samtidig undersøger Erland på, hvad BFK skal have for teltleje, stole og borde. Stig spørger TFGF, hvad de skal have for udleje af gulv.

Erland har vendt med Cafe Sanne vedr. udskænkning – bestyrelsen synes det for så vidt er OK, men det skal ikke være til værtshus-priser (15 kr. for vand, 25 kr. for fadøl og 75 kr. for en fl. vin foreslås), og måske bør vi også have del i overskuddet. Samtidig har Peter T. talt med Kamal fra Panorama vedr. mad – og det kan han sagtens klare, siger han. Peter vil høre, om han også stiller bestik, service og opvask til rådighed.

Der skal sendes indbydelse ud til Hvide Sande og Ringkøbing sejlklubber, at deres gæstesejlere kan deltage gratis i festen (50 stk.).

Seneste tilmelding 10. august.

Samtidig er søndagen den dag, hvor BBL giver rundstykker til gæstesejlerne som en del af tursejlads-projektet.

Orla Hansen har sponsoreret sin NW 24 til BBL. Samtidig har RKSK givet tilsagn om gratis havneplads. Der skal styr på ansvarsforsikring, INDEN der sejles i den. Gert Jensen vil være tovholder på båden. Peter J. vil gerne have forsikringspapirerne på den, hvis Orla stadig har den forsikret.

Næste møde den 15/6 kl. 19.00 i BBLs klubhus.

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.