referater

Bestyrelsemøde 25/03-2013

Deltagere: Edith, Ib, Kim, Peter J., Peter T. og Stig.

 

Bestyrelsen samles for at hilse på den nye kasserer, Peter Juul Jensen, og samtidig tage afsked til afgående kasserer Edith.

Peter T. er ved at undersøge, hvad ansvar, kasko og ulykkesforsikring i forbindelse med gummibåden vil koste hos Bavaria.

Ved brugerrådsmødet tidl. på dagen, blev spurgt til status på opsætning af dieseltank. Dengang foreslog BBL og andre, at tanken passende kunne stå i Hvide Sande. Efter kort drøftelse ved best.møde synes bestyrelsen, at den bør stå i Bork. Det forslag viderebringer Stig til Rita S. Thomsen.

Indmeldelsesblanket til BBL ændres. Kopier til Ib, Peter J. og til webmaster samt Søren havnefoged. Det ordner Stig.

Folder om fordele ved medlemskab i BBL laves og Søren havnefoged bedes udlevere en sådan til nye både i Bork. (Stig).

  1. maj kl. 10.00 er der standerhejsning. Enighed om at udlev. Klubstander og klistermærke til deltagere ved standerhejsningen. Servering er på plads.

Erland har givet tilsagn om, at han nok skal arrangere pinsefesten. Hjælp modtages meget gerne.

Ved brugerrådsmødet tidligere på dagen, kunne RKSK oplyse, at der ikke vil blive repareret på den opstillede toiletvogn.

FH-ordning for 2013 er på plads. Mærke kan rekv. hos Søren havnefoged.

BBL stillede ved brugerrådsmødet forslag om at kigge sig om efter en ny 16 tons kran.

Der blev ved brugerrådsmødet gjort opmærksom på, at bommen til lystbådehavnen vil kunne tages i brug ca. 14 dage efter påske. Kort kan kodes, så bommen kan åbnes med denne.

Man kunne også fortælle, at RUSIFA har fået nyt skærehoved – og man forventer, at den nu kan bestille noget. Kommer måske til Bork senere på foråret, Ringkøbing og Stauning kommer i første række.

Kassereren fortæller, at der er indberettet 156 medlemmer til DS og at kontingent opkræves pr. 10. april.

Ib fortæller, at den nye mastekran er under produktion og forventes opsat kort efter påske.

BBL på Facebook som supplement til vor egen hjemmeside? Kim og Peter J. er sat på sagen.

Kim fortæller, at juniorudvalgets sommerprogram er lagt på hjemmesiden.

Havnen fylder 100 år i år. Der skal afholdes et arrangement den 24. august. Ib og Stig deltager i møder sammen med fiskerne og handelsforeningen. BBL kunne arrangere sejladser, juniorudvalget kunne tilbyde sejlture i joller. Evt. i samarbejde med én af bankerne.

Der foreslås, at BBL-hjælpere denne dag får udleveret T-shirts, så turister kan se, hvem de skal henvende sig til.

V6 i Nymindegab holder 100 års jubilæum den 20. juli. BBL er meget velkomne.

Der foreslås arbejdsdag den 4. maj. Søren havnefoged adviseres, så han evt. kan komme med forslag til, hvad der skal laves. Hvem planlægger og orienterer???

Næste best.møde 22. april kl. 19.00.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.