referater

Bestyrelsemøde 11/05-2014

Deltagere: Kim, Niels, Peter T. og Stig.

 

Niels indleder mødet med at spørge, hvordan vi bedre får fat i de nye bådejere, der kommer til Bork Havn? Hvad gør vi for at gøre opmærksom på, hvilke fordele der ved medlemskab i BBL – f.eks. den billige ansvarsforsikring og de aktiviteter, vi har.

Nogen har også givet udtryk for, at de er usikre overfor, hvordan de får tegnet forsikring hos Codan gennem BBL.

Først og fremmest må vi have fat i de nye bådejere og fortælle dem om, hvad klubben tilbyder, præsentere dem for hjemmesiden – og i alle tilfælde – skal de kontakte kassereren, så han kan få bragt ansvarsforsikringen på plads sammen med dem. Dernæst skal vi have ryddet op i skabet på Bryggen, have lagt folderne, som havnefogeden har liggende, over i skabet. Endvidere bør der i skabet også være kontaktoplysninger til bestyrelsen og henvisning til hjemmesiden. Hvis havnefogeden har en liste, vil vi prøve at få en kopi af den. (Stig vil tage sig af det).

Eftersom ikke alle pladser er lejet ud har Peter T. kontaktet havnefogeden om det ikke var en idé af lave nogle pladser om til langskibs-pladser. Det vil havnefogeden tænke over.

Datoerne for fællessejladserne til Ringkøbing, Hv. Sande og Stauning skal lægges på hjemmesiden. (Kim finder ud af det).

Efter endt pumpning virker det som om, der stadig ikke er for dybt fra sejlrenden og ud mod stenbøjen. (Stig kontakter havnefogeden).

I forbindelse med BBL’s 40 års jubilæum aftales, at BBL-medlemmer og gæstesejlere fra andre havne i fjorden ikke skal betale for spisning ved jubilæet. Til gengæld må egne drikkevarer ikke medtages. Man forestiller sig, at der kommer 80 fra BBL og max. 50 fra andre havne. Niels vil gerne være tovholder på arrangementet og uddelegere arbejdet. Niels kontakter Erland.

Sponsorer skal søges på jubilæet. (Stig).

BBL har fået en NordWest 24 foræret til brug for primært juniorafdeling, men hvis der f.eks. er et pigehold, der vil sejle, eller den kan bruges som skolebåd, er det også muligt. Evt. sponsor på nyt forsejl.

Husudvalget skal have et møde sat i gang med Daniel Vestergaard fra RKSK vedr. lejekontrakt på klubhuset. Desuden skal han se, hvilken forfatning huset er i udvendig. Han skal komme med en plan for, hvornår f.eks. vinduer bliver skiftet. Når dette er på plads, kan vi komme i gang med at renovere huset. Samtidig skal Daniel også se baderummene. De trænger alvorligt til en renovering, som gerne skulle betales af RKSK. I samme forbindelse skal der ansøges om, at vi får lov at bygge en grillhytte på havnen. (Peter T. mailer billeder til Niels. Peter T. kontakter Ib og hører, om han har snakket med Daniel. Niels taler med Suzi Apelgren vedr. evt. fondsmidler på en grillhytte).

Pinsefesten annonceres på broer, skabe, klubhus (Stig).

Status på vindmåler (Kim).

I forbindelse med slidskeræs 2014 vil Kim tale med junior-forældre, om de vil bygge en båd – evt. andre foreninger, forældrene har kendskab til.

Næste bestyrelsesmøde er sat til 1. juni kl. 19.00 i klubhuset.

Ref. Stig Madsen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.