referater

Bestyerelsemøde referat 31/05-2010

Deltagere: Ib, Johannes, Kim, Rudolf og Stig.

 

 • Iver Mølgaard har skrevet til Ib og beklaget sig over at skulle betale kontingent til BBL, når han har en fiskejolle liggende i havnen og ikke har interesse i BBL. Han mener, at RKSK’s opkrævning af tvungent klubkontingent er ulovligt i forbindelse med opkrævning af havneleje. Stig prøver at sætte et svar sammen, som kan videresendes til Iver Mølgaard, når resten af bestyrelsen har kigget på mailen.
 • RKSK har ikke opkrævet kontingent til BBL for lejere, der har mere end én bådplads i Bork. Dog har de kunnet finde ud af at lægge opkrævningsgebyr og ansvarsforsikring på. Rudolf sender derfor regning ud på halvt kontingent til disse. Fremover ser BBL dog gerne, at RKSK opkræver det fulde beløb, hvorefter BBL vil refundere det halve beløb til de, der kan komme i betragtning.
 • Rudolf gør opmærksom på, at bankskifte først vil finde sted pr. 1. januar 2011 og ikke pr. 1. juli 2010 som planlagt. Det kan give noget bøvl med de girokort der i år bliver uddelt til juniorkontingent og kapsejlads-kontingent.
 • Johannes og Rudolf tager til møde den 3. juni afholdt af Danske Tursejlere vedr. transport med bådvogn.
 • Opslagsskabet er hængt op på Bryggen – og flot er det! Med hensyn til meddelelser og salgsannoncer bliver der hængt en seddel op fra BBL med besked på, at det er for BBL’s medlemmer, og at opslag skal markeres med dato for ophængning. Annoncerne vil blive fjernet efter en måned. Stig laver seddel og prøver at finde én, der vil stå for ”oprydning” i skabet.
 • Der bliver klaget over, at de udbedringer, som RKSK skal lave på havnen ikke bliver gjort. Derfor er der sidst i referatet en liste med emner, som skal drøftes med RKSK snarest.
 • Ib er blevet spurgt om Bork Havn Efterskole har deres både ansvarsforsikret. Svaret er ja.
 • Møbler i klubhus. Der er kommet nye sofaer i TV-stuen – de er bare flotte. Til gengæld mangler der stole og borde ved festlige sammenkomster. Kim vil prøve at høre til nogle borde og Stig til nogle stole.
 • Grillpladser. Søren vil blive bedt om at gøre plads. Det tager Johannes fat i. Rudolf snakker med RKSK om et tilskud på 10.000 kr. + moms.
 • Vindmåleren skal op nu. Johannes vil lige få den tjekket efter og få den monteret på den store kran.
 • Webmaster Hans B. Hansen har efterlyst en eller anden form for velkomst til hjemmesiden. Stig vil prøve at finde på noget.
 • Pinsefesten bestod i år af 53 betalende deltagere, hvoraf de 13 kom udefra. Det er naturligvis skuffende, at der ikke er flere deltagere set i lyset af, hvor stor klubben er. Desuden medbragte mange egne drikkevarer, hvilket ikke ligefrem pynter på budgettet. Underskud påregnes.
 • Juniorafdelingen beretter, at det er lidt svært at få sejlere nok i år – og det kolde forår har bestemt ikke gjort det bedre. Man har været rundt i SFO’er samt haft et ekstra arrangement i svømmehal for at trække flere børn til. Overvejer at lave endnu et arrangement evt. i samarbejde med én af de lokale banker.
 • Låsen på bommen er klippet over, og der har været indbrud på flere både, hvor det primært er spilkopper, der har været målet. Nu arbejdes der på at rette bommen til, så den smækker automatisk.
 • Johannes vil endvidere få undersøgt, hvad en kortbom koster.
 • Kæde fra bom og ned mod flisegangen ved havnen, så cykler og scootere ikke kan drøne rundt på området.
 • Sejlerens logbog plejer at ligge på Bryggen, men der er ingen i år. Kim vil prøve at undersøge, om vi kan få nogen.
 • Flere dommerbåde ønskes, så det ikke er Injo, der skal ligge derude hver gang. Rudolf vil spørge et par stykker.

 

 

Og så den kommunale liste:

 • Kæde og cykelbom fra bom og ned mod flisegangen langs havnen
 • Videoovervågning af havnen
 • Planker op langs kran, pæle nedspunses langs sten og inderste pladser langs sten afspærres for både
 • Låsepal på bom, så den smækker automatisk
 • Maling af klubhus
 • Bådvogne fjernes fra havneområdet
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.