-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPSLAGSTAVLEN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra BBL's generalforsamling 2019

Formanden Nils Bliddal bød velkommen og bad derefter om forslag til en dirigent:

Bestyrelsens forslag Orla Hansen blev valgt uden modkandidat.

Orla Hansen konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling idet den var på hjemmesiden den 11/2 2019. Han gav herefter formanden ordet for aflæggelse af bestyrelsens beretning (se beretning andet steds på hjemmesiden).

Bestyrelsens beretning blev godkendt. Dog kom der flere kommentarer for og imod at bruge penge på hjemmesiden. Bestyrelsen ser på nødvendigheden og kommer frem til en beslutning senest til næste generalforsamling.

Kasserer Brian Lyst aflagde herefter regnskabet. Herunder kom det frem at der er flere problemer med den IT-software som anvendes til regnskabet. Der er uoverensstemmelse med listerne over antal medlemmer der er registreret og antallet af indbetalinger - denne manko undersøges med tidligere kasserer Rudolf Hermann i spidsen. Den økonomiske side kulegraves af Brian Lyst og den nyvalgte kasserer, Orla Hansen og Niels Bliddal/den nye bestyrelse.
Problemet med at der er en forkert åbningsbalance undersøges ligeledes af ovenstående gruppe eventuelt med hjælp fra en udefrakommende revisor.
Næste årsregnskabsaflæggelse skal indeholde et budget/rådighedsbeløb til de enkelte poster i regnskabet.

Indkomne forslag: ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:
Kasserer:
Anne Skovbølling valgt efter at hun fik lovning på mest mulig opstartshjælp fra  Brian Lyst.
Nye medlemmer til bestyrelsen:
Leif Nørgaard er indtrådt som suppleant for Bjarke Bendixen.
Kaj Gylling Hansen valgt ind for afgående Kim Speckt.
Suppleanter:
Sven Simonsen
Stig Madsen
Revisorer:
Birthe Olesen
Orla Hansen

Eventuelt:
Stig Madsen efterlyste om der er opbakning til at BBL. deltager i Dansk Sejlunion's arrangement: Vild med vand, den 25/5 2019 klokken 10 til 16.
Stig har opbakning fra:
Fiskeriforeningen
Havnefoged/RKSK
Vikingehavnen
SAR/redningsvæsenet i Hvide Sande
Vest Wind
Handelsforeningen
Arrangementet træder i stedet for Slidskeræs som er lagt i mølpose for en tid.
Bred enighed om at selvfølgelig skal BBL være med

Flere kommentarer gik på at der skal strammes op på ledelsen af BBL.

Den nyvalgte bestyrelse holder første møde den 26/3 2019 kl.19 i klublokalet hvor konstituering finder sted og der lægges en plan for arbejdet afledt af dette referat/generalforsamlingen's forhandlinger.
Referent: Leif Nørgaard
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BBL SPONSORER
Besøg sponsorenes hjemmesider ved at klikke på billedet
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANDMECO
Ølgod


Industrimaskiner til Fjerkræsproduktion

TLF: 75245511
 
DK/HYDE SAILS
Rudkøbing


Sejl, solsejl og terrasseoverdækning

TLF: 62513404
 
J.H.Transport Skjern 

ALT indenfor
vognmandskørsel og bådtransport 

TLF 40420341
 
Bjergs både og bilservice
Åboulevarden 50, 6880 Tarm

Reparation og udstyr til båd og bil
TLF 60393810


 
SE Vækstpulje 

Sponsorat på kr. 25.000,-  
til køb af tera joller


 
Tryk på logoet for at læse mere om SE vækstpuljen.
Hvide Sande Båd & Motor  Service

ALT indenfor
Reparation og vedligehold på både og motorer

TLF 97311877

 
 
 ---------- OOO -----------

 
Ringkøbing Landbobank
Tarm afd

Vi hjælper dig med økomomien

TLF 97371411

 
 
Webmaster: Anne Møller Mikkelsen Skovbølling og Mikkel Sebastian Larsen  bbl.webmaster1@gmail.com                                        Hjemmesidens Cookie information
                 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Bork Bådelaug | Bryggen 9 | Bork Havn | 6893 Hemmet | CVR NR.: 31739462